ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม
1. Download เอกสารเรียกร้องสินไหม
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบ ตามหัวข้อสินไหมที่ประสงค์จะเรียกร้องค่าทดแทน
3. ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมตามช่องทางที่ท่านสะดวก

ช่องทางการส่งเรื่องเรียกร้องสินไหม

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม ไทยสมุทรประกันชีวิต

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยนอก สถานพยาบาลในเครือข่าย

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม ไทยสมุทรประกันชีวิต

     กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ หรือใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพกลุ่ม เพียงท่านแสดงบัตร Health Care Card และบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้องรับของสถานพยาบาลเครือข่ายเพื่อตรวจสอบสิทธ์ความคุ้มครอง การรักษาแบบผู้ป่วยนอกจาก Website ของเรา
     หากท่านมีสิทธืความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะบันทึกข้อมูลการรักษาและค่าใช้จ่าย ระบบจะประเมินความคุ้มครองตามผลประโยชน์ที่ท่านเลือกไว้ให้ท่าน โดยสถานพยาบาลจะเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ท่านได้รับจากบริษัทฯโดยตรง โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยใน สถานพยาบาลในเครือข่าย

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม ไทยสมุทรประกันชีวิต

     กรณีที่ท่านต้องนอนพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เพียงท่านแสดงบัตร Health Care Card และ บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเครือข่ายและลงนามยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลประสานงานขอรับรองสิทธ์การรักษาท่านตามแผนการรักษาของแพทย์ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการรักษาและสิทธ์ความคุ้มครองจากบริษัทฯ 
      เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะอำนวยความสะดวกในการขอรับรองสิทธ์การรักษาแบบผู้ป่วยใน แสดงรายงานการรักษาของแพทย์และสรุปค่าใช้จ่ายในวันที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ เมื่อท่านได้รับการอนุมัติความคุ้มครองจากบริษัทฯ แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมค่าทดแทนอีก

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โรงพยาบาลนอกเครือข่าย

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม ไทยสมุทรประกันชีวิต

     กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่มิใช่เครือข่ายของบริษัทฯ และประสงค์จะเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพบาบาล ท่านสามารถเรียกร้องสิทธ์ค่ารักษาพยาบาลโดยขอเอกสารประกอบการเรียกร้องประกอบด้วยรายงานการรักษาของแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายและกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมค่าทดแทนมายังบริษัทฯ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาล

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม
2. คำรับรองการรักษาของแพทย์
3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ 
4. เอกสารทางการแพทย์ประกอบอื่นเช่น รายงานผลการตรวจทางรังสีและห้องปฏิบัติการ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.