ผลิตภัณฑ์แบบประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีปี 2567

ประกันบำนาญ จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

วางแผนชีวิตหลังเกษียณ ความพร้อมที่เลือกได้ มีเงินใช้ สบายตลอดช่วงวัยเกษียณ


ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ? สามารถหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันบำนาญได้ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน

oceanlife-retireready-855
บำนาญ ลดหย่อนภาษี

รีไทร์ เรดดี้ 85/5

ประกันออนไลน์
ความพร้อมที่เลือกได้ มีเงินใช้ ง่ายๆสบายตลอดช่วงวัยเกษียณ
oceanlife-retireready-8555
บำนาญ ลดหย่อนภาษี

รีไทร์ เรดดี้ 85/55

ประกันออนไลน์
รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปี มีเงินใช้ ง่าย ๆ สบายตลอดช่วงวัยเกษียณ รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 465% ของ...
oceanlife-retireready-8560
บำนาญ ลดหย่อนภาษี

รีไทร์ เรดดี้ 85/60

ประกันออนไลน์
ประกันบำนาญ สมัครได้จึงถึงอายุ 50 ปี รับเงินบำนาญ 15% ต่อปี ตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี
oceanlife-annuity905
บำนาญ ลดหย่อนภาษี

ไทยสมุทรเซฟเกษียณ มีบำนาญ 90/5

ซื้อผ่านตัวแทน
เกษียณมีบำนาญ แปลว่า "วันหน้าเกษียณสบาย" ประกันบำนาญ ออมสั้นแค่ 5 ปี ลดหย่อนภาษีได้
oceanlife-annuity9055
บำนาญ ลดหย่อนภาษี

ไทยสมุทรเซฟเกษียณ มีบำนาญ 90/55

ซื้อผ่านตัวแทน
เกษียณมีบำนาญ แปลว่า "วันหน้าเกษียณสบาย" ประกันบำนาญ จ่ายเบี้ยถึงอายุ 55 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
oceanlife-annuity9060
บำนาญ ลดหย่อนภาษี

ไทยสมุทรเซฟเกษียณ มีบำนาญ 90/60

ซื้อผ่านตัวแทน
เกษียณมีบำนาญ แปลว่า "วันหน้าเกษียณสบาย" รับเงินบำนาญรวมตลอดสัญญาสูงสุด 480%
oceanlife-annuity8555
บำนาญ ลดหย่อนภาษี

ไทยสมุทรบำนาญ 85/55 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

ซื้อผ่านตัวแทน
อิสระในการใช้ชีวิต ไม่ต้องรอถึงอายุ 60 ก็รับเงินบำนาญได้
oceanlife-annuity8560
บำนาญ ลดหย่อนภาษี

ไทยสมุทรบำนาญ 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

ซื้อผ่านตัวแทน
อิสระในการใช้ชีวิต รับบำนาญรายเดือนหรือรายปี ก็เลือกได้ และสามารถทำสัญญาเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการ

โปรแกรมคำนวณภาษี

บริการใหม่จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร
โปรแกรมคำนวณภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน แค่แชทกับโอชิก็คำนวณภาษีได้

 

บทความประกันบำนาญ ที่คุณอาจสนใจ

ทำประกันบำนาญที่ไหนดี ที่ลดหย่อนภาษี 2567 ได้
ประกันและการออม
ภาษี

ทำประกันบำนาญที่ไหนดี ที่ลดหย่อนภาษี 2567 ได้

ประกันบำนาญ...เปรียบเทียบแต่ละแบบจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร
ประกันและการออม

ประกันบำนาญ...เปรียบเทียบแต่ละแบบจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ทำประกันหลังเกษียณดีไหม ถ้ามีสวัสดิการผู้สูงอายุแล้ว
ประกันและการออม

ทำประกันหลังเกษียณดีไหม ถ้ามีสวัสดิการผู้สูงอายุแล้ว

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ