เรียกร้องสินไหม

ขั้นตอนและช่องทางการเรียกร้องสินไหม ผ่านช่องทางออนไลน์
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สินไหมมรณกรรม

1. ยื่นบัตร Health Care และบัตรประจำตัวประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของสถานพยาบาลเครือข่ายเพื่อตรวจสอบ สิทธ์ความคุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยนอกจาก Website ของเรา

2. เข้ารับการรักษา
หากท่านมีสิทธิ์ความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะบันทึกข้อมูล การรักษาและค่าใช้จ่ายระบบจะประเมินความคุ้มครองตามผลประโยชน์ ที่ท่านเลือกไว้ให้ท่าน

3. สถานพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ โดยตรง
โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

 

กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ หรือใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพกลุ่ม เพียงท่านแสดงบัตร Health Care Card และบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้องรับของสถานพยาบาลเครือข่ายเพื่อตรวจสอบสิทธ์ความคุ้มครอง การรักษาแบบผู้ป่วยนอกจาก Website ของเรา

หากท่านมีสิทธิ์ความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะบันทึกข้อมูลการรักษาและค่าใช้จ่าย ระบบจะประเมินความคุ้มครองตามผลประโยชน์ที่ท่านเลือกไว้ให้ท่าน โดยสถานพยาบาลจะเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ท่านได้รับจากบริษัทฯโดยตรง โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

1. ยื่นบัตร Health Care และบัตรประจำตัวประชาชน
2. เข้ารับการรักษา
3. สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์

4. บริษัทฯ ยืนยันสิทธิ์

5. ผู้เอาประกัน สามารถใช้สิทธิ์รักษาตามเงื่อนไข

 

กรณีที่ท่านต้องนอนพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เพียงท่านแสดงบัตร Health Care Card และ บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเครือข่ายและลงนามยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลประสานงานขอรับรองสิทธ์การรักษาท่านตามแผนการรักษาของแพทย์ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการรักษาและสิทธ์ความคุ้มครองจากบริษัทฯ 

เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะอำนวยความสะดวกในการขอรับรองสิทธ์การรักษาแบบผู้ป่วยใน แสดงรายงานการรักษาของแพทย์และสรุปค่าใช้จ่ายในวันที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ เมื่อท่านได้รับการอนุมัติความคุ้มครองจากบริษัทฯ แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมค่าทดแทนอีก

1. ผู้เอาประกัน สำรองจ่าย

2. เข้ารับการรักษา และ ส่งเบิกผ่านสำนักงานสาขา หรือ สำนักงานใหญ่

กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่มิใช่เครือข่ายของบริษัทฯ และประสงค์จะเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล ท่านสามารถเรียกร้องสิทธ์ค่ารักษาพยาบาลโดยขอเอกสารประกอบการเรียกร้องประกอบด้วยรายงานการรักษาของแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายและกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมค่าทดแทนมายังบริษัทฯ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาล

  1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม
  2. คำรับรองการรักษาของแพทย์
  3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ  เอกสารทางการแพทย์ประกอบอื่นเช่น รายงานผลการตรวจทางรังสีและห้องปฏิบัติการ

(โรงพยาบาลต้นทางเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร)

รายชื่อ Hospitel คลิก

ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม และสำรองจ่าย เพียงแสดงบัตร Health Care Card

คำถามที่พบบ่อย

  1. สาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
  2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงฝ่ายสินไหม สำนักงานใหญ่
  3. สถานพยาบาลเครือข่าย เฉพาะขณะเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเท่านั้น

การสูญเสียอวัยวะของร่างกายหรือสูญสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณท์ของคณะกรรมการแพทย์กำหนด เช่น ตาบอดทั้ง 2 หรือขาขาด 1 ข้าง แขนขาด 1 ข้าง

  1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม
  2. คำรับรองการรักษาของแพทย์
  3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
  4. เอกสารทางการแพทย์ประกอบอื่นเช่น รายงานผลการตรวจทางรังสีและห้องปฏิบัติการ

สามารถค้นหาสถานพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ คลิก

ต้องการความช่วยเหลือ

เรายินดีให้บริการ เพียงแค่คุณติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

I want to search about