วิธีชำระเบี้ยประกันภัย | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

สมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย (Payment Card)

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย งวดชำระราย 1 เดือน และ 3 เดือน โดยท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย และ นำไปชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่น
Counter Bank ​
Counter Service ​​

หมายเหตุ : ธ.ไทยพาณิชย์ ทำการยกเลิกการรับชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนช่องทางรับชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร

โดยติดต่อขอสมัครได้ที่สำนักงานสาขาไทยสมุทรทุกแห่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-207-8888
หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ​

​เพื่อความรวดเร็วท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยตนเอง ง่ายๆ ผ่าน OceanLife iService ระบบบริการข้อมูลออนไลน์ คลิก https://iservice.ocean.co.th

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ชำระได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ และทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเลือกวิธีการชำระได้ ดังนี้

ชำระด้วยเงินสด
ชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย "บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดย ขีดคร่อม และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมระบุหมายเลขกรมธรรม์และชื่อ-นามสกุล เจ้าของกรมธรรม์บนด้านหลังเช็คทุกครั้ง
​- ชำระด้วยบัตรเครดิต (บัตรเครดิตของ Visa และ Master ของทุกธนาคาร)
*** การชำระด้วยบัตรเครดิตสำหรับแบบประกันบางประเภทอาจมีค่าธรรมนียม ​

ตรวจสอบรายชื่อสาขา ได้ที่นี้ คลิก...

ชำระเบี้ยผ่านตัวแทนประกันชีวิต

ชำระด้วยเงินสด
ชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย "บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดย ขีดคร่อม และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมระบุหมายเลขกรมธรรม์และชื่อ-นามสกุล เจ้าของกรมธรรม์บนด้านหลังเช็คทุกครั้ง

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศ
โดยนำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือบัตรชำระเบี้ยประกันภัย ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุไว้

ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7 Eleven และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อรายการ

ชำระทางไปรษณีย์
โดยแนบใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมกับเงินค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งมีวิธีการชำระ ดังนี้
- ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ สั่งจ่าย "บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดย ขีดคร่อม และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"พร้อมระบุหมายเลขกรมธรรม์และชื่อ-นามสกุล เจ้าของกรมธรรม์บนด้านหลังเช็คทุกครั้ง ส่งมายัง "ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติผ่่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน 7 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยติดต่อขอรับหนังสือยินยอมให้ตัดผ่านบัญชีเงินฝากได้ที่สำนักงานสาขาไทยสมุทรทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-207-8888 หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทราบผลการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติได้รวดเร็วขึ้น ลูกค้าสามารถทำการสมัครผ่านเครื่อง ATM/Internet Banking ภายหลังจากยื่นเอกสารแบบชำระเบี้ยประกันฯ เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารที่เปิดให้บริการ ดังนี้

 

ชำระผ่านเครื่องATM
ชำระโดยบัตร ATM ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารเจ้าของบัตรแล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ ธนาคารกสิกรไทย กดรหัส 33572, ธนาคารไทยพาณิชย์ กดรหัส 3773,ธนาคารทหารไทย กดรหัส 0147, ธนาคารกรุงไทย กดรหัส 6126, ธนาคารกรุงเทพ กดรหัส 88899

ชำระผ่านทางระบบ Internet (Internet Banking ของธนาคาร)
ท่านสามารถสมัครใช้บริการธนาคารที่มีบัญชีอยู่

ชำระผ่าน MPAY
ชำระด้วยเงินสดผ่านศูนย์บริการเอไอเอสช็อป และศูนย์บริการเทเลวิส ทั่วประเทศ (ชำระไม่เกิน 49,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

True Money
ชำระสินค้าผ่านบริการ True Money (ชำระไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ  ค่าบริการกรุงเทพฯปริมณฆล 15 บาท /ต่างจังหวัด 20 บาท)

TESCO LOTUS
ชำระด้วยเงินสดผ่าน TESCO LOTUS ทั่วประเทศ (ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท)

BIG C
ชำระด้วยเงินสดผ่าน BIG C ทั่วประเทศ (ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท)

การชำระโดยหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ
- บัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น VISA หรือ MASTER CARD
- บัตรเครดิตที่รับชำระ VISA หรือ MASTER CARD
- สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "แบบขอชำระเบี้ยประกันภัยจากบัญชีเงินฝากจากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต"
- หรือติดต่อขอรับเอกสารแจ้งความประสงค์ ได้ที่ตัวแทน และ สำนักงานสาขา 171 สาขา และ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ ชั้น G

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน บริษัทฯ ให้ผ่อนผันระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีก 31 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ โดยถือว่ากรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่  ถ้ามิได้มีการชำระจำนวนเงินดังกล่าวภายใน ระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์ประกันภัยจะขาดผลบังคับ หมดความคุ้มครอง และไม่มีมูลค่าใด ๆ เหลืออยู่อีก เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.