เอกสารเปลี่ยนแปลง/แก้ไขกรมธรรม์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

เอกสารเปลี่ยนแปลง/แก้ไขกรมธรรม์

เอกสารรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต
หนังสือให้ความยินยอมแจ้งและส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัย
หนังสือให้ความยินยอมแจ้งแและส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย สำหรับผู้ชำระเบี้ย
คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์
ขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
PDF icon Download F024.pdf (300.17 KB)
ขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
PDF icon Download F025.pdf (303.02 KB)
ขอต่ออายุสัญญาประภันภัย (ข/พ) และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
PDF icon Download F026.pdf (318.51 KB)
ขอต่ออายุสัญญาประภันภัย (ข/พ) และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
คำขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทสามัญ กรณีไม่ต้องชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง ส.27
คำขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทสามัญ กรณีชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง ส.28
บันทึกปากคำผู้เอาประกัน
PDF icon Download Form9.pdf (232.79 KB)
รายงานการเข้าพบผู้เอาประกัน
PDF icon Download Form10.pdf (212.77 KB)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.