การเรียกร้องสินไหมกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เรียกร้องสินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและสูญเสียอวัยวะ

ให้การเรียกร้องสินไหมเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารมีดังนี้

 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรับรองแพทย์(กรณีทุพพลภาพ)
 3. รูปถ่ายอวัยวะที่สูญเสียประกอบการพิจารณาสินไหม (ถ้ามี)
 4. สําเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
 5. สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ (กรณีการเกิดเหตุที่ต้องมีการแจ้งความ)
 6. หนังสือรับรองยอดหนี้สิน (กรณีกรมธรรม์ประเภทคุ้มครองสินเชื่อบ้าน/คุ้มครองสินเชื่อธุรกิจ)
 • ยื่นด้วยตนเองที่สาขาของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาขน) กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ
 • ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาขน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110

ระยะเวลาดำเนินการ: ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

หมายเหตุ: การพิจารณาการเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและสูญเสียอวัยวะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม และสำรองจ่ายเพียงแสดงบัตร Health Care Card

คำถามที่พบบ่อย

การสูญเสียอวัยวะของร่างกายหรือสูญสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณท์ของคณะกรรมการแพทย์กำหนด เช่น ตาบอดทั้ง 2 หรือขาขาด 1 ข้าง แขนขาด 1 ข้าง

 1. สาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงฝ่ายสินไหม สำนักงานใหญ่
 3. สถานพยาบาลเครือข่าย เฉพาะขณะเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม 
 2. คำรับรองการรักษาของแพทย์
 3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
 4. เอกสารทางการแพทย์ประกอบอื่นเช่น รายงานผลการตรวจทางรังสีและห้องปฏิบัติการ

สามารถค้นหาสถานพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ คลิก

ต้องการความช่วยเหลือ

เรายินดีให้บริการ เพียงแค่คุณติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ