เริ่มต้นการเรียกร้องสินไหม

ให้การเรียกร้องสินไหมเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก

โดยล็อกอินเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ได้ ที่นี่

รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมของคุณมี ดังนี้

  1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  2. แบบฟอร์ม การเรียกร้องสินไหมเพื่อตนเองและบุคคลในการดูแล
  3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ต้องมอบอำนาจ)

และเอกสารประกอบภายใน 30 วัน ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้

  • ยื่นด้วยตนเองที่สาขาของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาขน) กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ
  • ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาขน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110

ระยะเวลาพิจารณา 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร

ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม และสำรองจ่ายเพียงแสดงบัตร Health Care Card

คำถามที่พบบ่อย

ช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ เพราะอาจมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนทำประกัน การประกันสุขภาพจึงได้กำหนดเงื่อนไขระยะเวลารอคอยขึ้น เพื่อป้องกันการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาสินไหมและชดใช้เงินตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในสัญญาประกันภัย บริษัทฯ อาจขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

สามารถตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ได้ที่ OCEAN LIFE iService ใช้งานได้หลายช่องทาง ได้แก่

  1. การ log in ในหน้าเว็บไซต์ iservice.ocean.co.th เพื่อเข้าระบบ iService
  2. การใช้บริการผ่าน LINE @Oceanlife และ OCEAN CLUB Application ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนการใช้งานได้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888  (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  1. ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายสินไหม ชั้น 32 (สำนักงานใหญ่) บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  2. ทางโทรศัพท์: OCEAN LIFE CLAIMS HOTLINE 24 ชม. โทรศัพท์ 02-207-8888 กด 2
  3. ทาง e-mail : claim.dep2@ocean.co.th

ต้องการความช่วยเหลือ

เรายินดีให้บริการ เพียงแค่คุณติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ