ช้อปดีมีคืน 2566 รวมเงื่อนไขและคำถามที่พบบ่อย

ช้อปดีมีคืน 2566

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทย โดยโครงการช้อปดีมีคืน 2566 มุ่งเน้นที่การจับจ่ายสินค้าและบริการเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพิ่มเติมจากค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน และอื่น ๆ 

นอกจากโครงการช้อปดีมีคืน 2566 แล้วใครที่ยังไม่มีประกันสุขภาพสำหรับลดหย่อนภาษี Ocean Life ไทยสมุทรขอแนะนำ ประกันสุขภาพราคาไม่แพง โอชิ สมอล เฮลท์ ! มีให้เลือกถึง 3 แผนตามความต้องการที่แตกต่าง จ่ายเบี้ยสบาย ๆ ไม่เหนื่อยแน่นอน พิเศษ ! โปรโมชันสุดคุ้ม ชำระเบี้ยประกันสุขภาพโอชิ สมอล เฮลท์ แบบรายปีทุก ๆ 10,000 บาท รับเลยส่วนลดจาก Decathlon จำนวน 500 บาท อ่านรายละเอียดโปรโมชันฉบับเต็ม คลิก

 

ซื้อ ประกันสุขภาพ โอชิ สมอล เฮลท์ คลิกที่นี่

 

นอกจากนี้ยังมีประกันชีวิต สำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2566 คลิกดู แบบประกันลดหย่อนภาษีจากโอเชี่ยนไลฟ์ ไทยสมุทร ได้เลย

ส่วนใครที่ยังสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน 2566 โอเชี่ยนไลฟ์ ไทยสมุทรรวบรวมคำถามที่พบบ่อยพร้อมคำตอบไว้ให้แล้วด้านล่างนี้

 

Q: เริ่มโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ได้ตั้งแต่วันไหน ?

เริ่มช้อปได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

Q: ช้อปอะไรได้บ้างสำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ?

สำหรับสินค้าที่เข้าเกณฑ์การลดหย่อนภาษีของโครงการช้อปดีมีคืน 2566 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้

 1. สินค้า หรือบริการ ที่ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  โดยต้องเป็นสินค้า หรือบริการภายในประเทศเท่านั้น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าสินค้ากลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ค่าซ่อมรถ ค่ายารักษาโรคและอาหารเสริม เป็นต้น
 2. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  โดยผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว มีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท คือ อาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง, สมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร สามารถดูสินค้าบางส่วนได้ที่นี่ หรือสอบถามได้ที่กรมพัฒนาชุมชน
 3. หนังสือ หรือ E-book 
  ไม่รวมถึง นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 

Q: สินค้า หรือบริการ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน 2566 มีอะไรบ้าง ?

สำหรับสินค้า หรือบริการ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน 2566 มีดังนี้

 1. ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ 
 2. ค่ายาสูบ
 3. ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 4. ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 5. ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 6. ค่าบริการจัดนำเที่ยว ที่จ่ายให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 7. ค่าที่พักโรงแรม ที่จ่ายให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
 8. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 9. ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 10. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

 

Q: ซื้อสินค้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?

เมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แต่ไม่รวมถึง คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล) โดยลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 >> ค่าซื้อสินค้า หรือ ค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาทแรก 
  ต้องมี ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบรับ โดยใช้ได้ทั้งแบบกระดาษ / e-Tax Invoice / e-Receipt
 • ส่วนที่ 2 >> ค่าซื้อสินค้า หรือ ค่าบริการ จำนวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท 
  ต้องมี  ใบกำกับภาษี หรือใบรับ โดยใช้ได้เฉพาะ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt เท่านั้น

สามารถตรวจสอบร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ที่สามารถออก e-Tax Invoice / e-Receipt ได้ที่นี่ 

หมายเหตุ:  ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบรับ ที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนได้นั้น ต้องมีรายละเอียดข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 86/4,105ทวิ) 

 

Q: โครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีได้ปีไหน ?

โครงการช้อปดีมีคืน 2566 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91) ที่จะยื่นระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ 2567 - มีนาคม พ.ศ 2567 เท่านั้น

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกจากโครงการช้อปดีมีคืน 2566 แล้ว ยังมีกรณีอื่น ๆ ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เช่น 

- ค่าซื้อหน่วยลงทุน : SSF, RMF 
- ค่าเบี้ยประกัน : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์/บำนาญ, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองสุขภาพ สำหรับประกันสินเชื่อ MRTA ทั้งของรถยนต์และที่อยู่อาศัย จะนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้บางส่วนเท่านั้น

โดยสามารถอ่านรายละเอียดกรณีที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เตรียมจับจ่ายใช้สอยรับปีเถาะกับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 กันไปแล้ว อย่าลืมเตรียมทำประกันตั้งแต่ต้นปี 2566  เพื่อนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องวุ่นวายช่วงปลายปีอีกต่อไป โอเชี่ยนไลฟ์ ไทยสมุทร ขอแนะนำ โอเชี่ยนไลฟ์ ออมสบาย 10/5 แบบประกันลดหย่อนภาษีที่ให้เงินคืนสูงถึง 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีแรก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข้อควรทราบ : 

• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด 
• ความคุ้มครอง และการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ 
• ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม 
• เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ สามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
• ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทฯนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพให้กรมสรรพากร

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการช้อปดีมีคืน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565
ข้อมูลจาก กรมสรรพากร, สำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ประกาศวันหยุด 22 พ.ค. 67 วันหยุดวันวิสาขบูชา
I want to search about