เรามุ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อช่วยให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

About Intro

เราเชื่อว่าความรักคือสิ่งสำคัญที่สุด ที่ทำให้ชีวิตได้พบความสุขที่แท้จริง

ความรัก...ทำให้เรามีพลัง พร้อมทุ่มเททำทุกสิ่งเพื่อปกป้องดูแลทำให้คนที่รักมีความสุข และปลอดภัย ความรัก...ทำให้เรามีพลังทำสิ่งที่เรารักอย่างมีความสุข และจะต้องสำเร็จไม่ว่า จะยากสักเพียงใด ความรักจึงเป็นพลังสร้างสรรค์อันยิ่ง ใหญ่ ที่ช่วยให้ชีวิตได้พบความสุขที่แท้จริง

Ocean Life ไทยสมุทร พร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังความรักที่จริงใจ และใส่ใจเป็นพลังสนับสนุน ช่วยคุณดูแลคนที่รักด้วยหลักประกันสร้างความมั่นคงในชีวิตรูปแบบต่างๆ และช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก ด้วยหลักประกันเงินออมหลากหลายวิธี มีเงินเก็บ เงินก้อน ตามเป้าหมายชีวิต จากนี้ไป สิ่งที่คุณจะได้รับ จากเราคือพลังความรัก และความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ดูแลทุกชีวิตด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุด...ตลอดไป

75 ปีแห่งรัก
ไทยสมุทรประกันชีวิต

75 ปีแห่งรัก
ไทยสมุทรประกันชีวิต

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่เปี่ยมด้วย ประสบการณ์ด้านการประกันชีวิตมาตลอด 75 ปี เราเชื่อและเข้าใจ
ในคุณค่าความรัก ความห่วงใยในอนาคตคนที่คุณรักทำให้เกิดการ
วางแผนล่วงหน้า เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นใจว่าคนที่รักจะยังคง ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุข
ดูประวัติไทยสมุทร ดูรางวัลแห่งความสำเร็จ
เปิดประวัติศาสตร์หน้าแรกของ “ไทยสมุทรฯ”

เปิดประวัติศาสตร์หน้าแรกของ “ไทยสมุทรฯ”

ประวัติไทยสมุทร
ก่อตั้งโดยคุณชิน อัสสกุล และคณะ เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2492 ในชื่อ บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด
ขยายการให้บริการด้านประกันชีวิต

ขยายการให้บริการด้านประกันชีวิต

ประวัติไทยสมุทร
ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการด้านประกันชีวิตเพิ่มขึ้น จากระยะแรกที่ให้บริการด้านประกันวินาศภัยเพียงเท่านั้น
บททดสอบแรกในการฝ่าวิกฤต

บททดสอบแรกในการฝ่าวิกฤต

ประวัติไทยสมุทร
คุณกฤษณ์ อัสสกุล “บิดาแห่งไทยสมุทร”เข้ามากอบกู้ภาวะวิกฤตของบริษัทฯ จนทำให้ผ่านพ้นไปได้
ก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ

ก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ

ประวัติไทยสมุทร
ไทยสมุทรฯ เปิดบริการด้านการประกันชีวิตแบบอุตสาหกรรม ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดในขณะนั้น ส่งผลให้บริษัทเติบโตขึ้นเป็นลำดับ
กระจายสาขาสู่ภูมิภาค พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตัวแทน

กระจายสาขาสู่ภูมิภาค พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตัวแทน

ประวัติไทยสมุทร
ไทยสมุทรได้ขยายสาขาทั่วประเทศจำนวน 23 แห่ง พร้อมก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันคือ “ดิ โอเชี่ยน เขาใหญ่”
ก้าวสู่วันใหม่ “ไทยสมุทรประกันชีวิต”

ก้าวสู่วันใหม่ “ไทยสมุทรประกันชีวิต”

ประวัติไทยสมุทร
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 บริษัทฯ ได้แยกธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตออกจากกัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
ผนวก 2 พลังสู่ความเป็นหนึ่ง

ผนวก 2 พลังสู่ความเป็นหนึ่ง

ประวัติไทยสมุทร
บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท ไดอิจิ ประกันชีวิต จำกัด (The Dai-ichi Life Insurance Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
60 ปี ไทยสมุทร ปรับภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยนิยาม “เพื่อนคู่ชีวิต.....ตลอดไป”

60 ปี ไทยสมุทร ปรับภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยนิยาม “เพื่อนคู่ชีวิต.....ตลอดไป”

ประวัติไทยสมุทร
ครบรอบ 60 ปี ของการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้มีความทันสมัย และตอบสนองลูกค้าทุกระดับ
พร้อมรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เดินหน้าบริหารงานโดยนักบริหารมืออาชีพ ภายใต้ความโปร่งใส

เดินหน้าบริหารงานโดยนักบริหารมืออาชีพ ภายใต้ความโปร่งใส

ประวัติไทยสมุทร
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ก้าวสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์รอบด้าน เน้นหลักธรรมาภิบาลพิสูจน์ได้ด้วยรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2553
รางวัลโล่เกียรติยศ นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553

รางวัลโล่เกียรติยศ นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รางวัลโล่เกียรติยศ นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553
และ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2553

รับรางวัลแห่งความภูมิใจ

ประวัติไทยสมุทร
ไทยสมุทรฯ ได้รับรางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2553 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในด้านการบริหารองค์กรและคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2553 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2553

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2553 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2553

รางวัลแห่งความสำเร็จ
สะท้อนประสิทธิภาพในด้านการบริหารองค์กรและคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตด้วย
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2553 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมแปรสภาพเป็น บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประวัติไทยสมุทร
ตามนโยบายของภาครัฐภายใต้ พ.ร.บ.ประกันชีวิต กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตทุกแห่งต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด (บมจ.) ดังนั้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด จึงได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2554 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2554 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2554 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 การันตีคุณภาพตัวแทน และประสิทธิภาพการบริหารงานที่เปี่ยมล้น
พัฒนาก้าวไกล...ผนึกสายสัมพันธ์แนบแน่น

พัฒนาก้าวไกล...ผนึกสายสัมพันธ์แนบแน่น

ประวัติไทยสมุทร
จัดงาน “THE PROSPERITY OF SYNERGY” เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 5 ปี ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ไดอิจิ ประกันชีวิต จำกัด (The Dai-ichi Life Insurance Company Limited) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่น ที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2555

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2555

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2555 ในโครงการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2555 จากการคัดเลือกจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards จาก Enterprise Asia

รางวัลแห่งความสำเร็จ
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards จาก Enterprise Asia หนึ่งในรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards ซึ่งเป็นรางวัลระดับเอเชียแปซิฟิก ที่มอบเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีการบริหารงานที่โดดเด่น และมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จ
65 ปีที่ยึดมั่นในบริการที่เป็นเลิศ  พร้อมมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงสู่ชุมชนทั่วไทย

65 ปีที่ยึดมั่นในบริการที่เป็นเลิศ พร้อมมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงสู่ชุมชนทั่วไทย

ประวัติไทยสมุทร
มุ่งพัฒนาศักยภาพพี่น้องไทยให้แข็งแกร่ง สร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ 88 ชุมชนทั่วไทย ภายใต้ โครงการ “ไทยสมุทรประกันชีวิต เพื่อชุมชนไทย”

รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกระทรวง
แรงงาน

ยืนหยัดดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ตั้งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประวัติไทยสมุทร
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องเป็นปี ที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ (สรอ.)
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน
รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น
ปี 2557

รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น
ปี 2557

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น
ปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2558

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2558

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2558
ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี
2559 จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)

มุ่งสู่ความโดดเด่นในธุรกิจประกันชีวิตไทย

ประวัติไทยสมุทร
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ รับการคัดสรรจากคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมประกันชีวิตไทย” คนที่ 14
รับรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก ประจำปี 2559

รับรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก ประจำปี 2559

รางวัลแห่งความสำเร็จ
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก ประจำปี 2559 จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มุ่งสู่ความโดดเด่นในธุรกิจประกันชีวิตไทย

มุ่งสู่ความโดดเด่นในธุรกิจประกันชีวิตไทย

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2558 ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2559 จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เดินหน้าใช้ความรักเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าประชาชน

ประวัติไทยสมุทร
เดินหน้าใช้ความรักเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าประชาชน ด้วยสโลแกนใหม่
“รักคือพลังของชีวิต”
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี
2560 จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
รางวัล "ผู้ประกอบการสตรีไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560”

รางวัล "ผู้ประกอบการสตรีไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560”

รางวัลแห่งความสำเร็จ
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล "ผู้ประกอบการสตรีไทย
ที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560” จาก ASEAN Women Entrepreneurs Network
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 4 จากกระทรวงแรงงาน
รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี 2560

รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี 2560

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น
ปี 2560 เป็นปีที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2560

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2560

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2560 ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2561 จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

ประวัติไทยสมุทร
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมประกันชีวิตไทย” ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 5 จากกระทรวงแรงงาน
แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต

แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต

ประวัติไทยสมุทร
เปิดตัว “มาริโอ้ เมาเร่อ” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการดีเด่น ประจำปี 2561
ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2562 จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2562 – 2564

ประวัติไทยสมุทร
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัตปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2562 – 2564
เปิดตัว “OCEAN CLUB APPLICATION”

เปิดตัว “OCEAN CLUB APPLICATION”

ประวัติไทยสมุทร
เปิดตัว “OCEAN CLUB APPLICATION” นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตดี๊ดีสำหรับลูกค้า ด้วยการสะสม OCHI COIN เพียงออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน หรือนอนพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย แลกบริการนวัตกรรมเพื่อการดูแลชีวิต และแลกบริจาคให้กับองค์กรการกุศล
การรับรองในระดับมาตรฐานสากลของระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013

การรับรองในระดับมาตรฐานสากลของระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013

ประวัติไทยสมุทร
การรับรองในระดับมาตรฐานสากลของระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจก้าวสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบ

ดำเนินโครงการเพื่อดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย

ประวัติไทยสมุทร
ดำเนินโครงการเพื่อดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย จำนวน 7 โครงการ มอบ 7 ล้าน (6 ล้านบาท + 1 ล้านซีซี) ให้กับ 6 โรงพยาบาลใหญ่ และรณรงค์ให้ร่วมบริจาคโลหิต 1 ล้านซีซี ทั่วประเทศ

ใช้พลังความรักเดินหน้าฝ่าวิกฤต ทำให้ “โควิดหยุดเราไม่ได้” พร้อมชวนคนไทยรักสุขภาพภายใต้แนวคิด “OCEAN LIFE LOVE YOUR HEALTH – รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณ”

ประวัติไทยสมุทร
เปิดแคมเปญโฆษณาชุด “ปล้น” ภายใต้แนวคิด “เป็นมะเร็ง (หรือโรคสมอง) ก็เหมือนโดนปล้น” โดยมี “มาริโอ้ เมาเร่อ” Brand Ambassador และ “โอชิ” Brand Mascot มาเตือนคนไทยให้เตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายอย่างมะเร็ง และโรคสมอง ที่เมื่อเป็นแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวนมหาศาล เหมือนถูกปล้น

ครั้งแรกกับการเปิดขาย UNIT LINKED

ประวัติไทยสมุทร
ทางเลือกคุ้มครองชีวิตควบการลงทุนในยุคดอกเบี้ยขาลง ด้วยแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ (99/1)

เพิ่มรูปแบบการขายสู่ “DIGITAL FACE to FACE”

ประวัติไทยสมุทร
สะดวก ปลอดภัย ตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 ให้ประชาชนเข้าถึงการประกันชีวิตด้วยความปลอดภัยจากการติดเชื้อ

ดูแลช่วยเหลือพี่น้องไทยให้พ้นภัยวิกฤตโรคระบาดครั้งร้ายแรง “โควิด-19”

ประวัติไทยสมุทร
ด้วยกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย อาทิ จัดทำ DIY Face Shield จำนวนกว่า 1.1 แสนชิ้น เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “โอชิชวนทำดี” และ เปิด Mini Concert สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่“คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสที่สนับสนุน “พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด ๑๙”
ส่งมอบ LOVE MINDSET แนวคิดให้คนไทยพร้อมรับมือกับทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก 3 ด้าน

ส่งมอบ LOVE MINDSET แนวคิดให้คนไทยพร้อมรับมือกับทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก 3 ด้าน

ประวัติไทยสมุทร
LOVE Your Health รักสุขภาพตัวเอง เพื่อพร้อมรับมือทุกโรคภัย LOVE Your Wealth รักการออมและวางแผนการเงิน เพื่อพร้อมรับมือปัญหาเศรษฐกิจ LOVE The World รักษ์โลก ดูแลสังคม พร้อมส่งมอบโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

ส่งมอบบริการดิจิทัล DigiLOVE Services พร้อม Digital Healthcare Services

ประวัติไทยสมุทร
บริการดิจิทัลและนวัตกรรมการบริการด้านสุขภาพครบวงจร ช่วยลดความเสี่ยงเลี่ยง COVID-19 พร้อมดูแลคนไทยทั้งก่อนป่วย เมื่อป่วย และหลังป่วย ให้คนไทยสะดวกปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าท่ามกลางวิกฤต
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ปีที่ 19 พ.ศ. 2564

รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ปีที่ 19 พ.ศ. 2564

รางวัลแห่งความสำเร็จ
จากหอการค้าไทย พิสูจน์ให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมดูแลโลกและสิ่งแวดล้อม
รับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดี ประจำปี 2564

รับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดี ประจำปี 2564

รางวัลแห่งความสำเร็จ
จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอกย้ำองค์กรที่ใช้พลังความรักดูแลบุคลากรด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม
คว้ารางวัล “Most Innovative Life Insurance Company” GBO AWARDS 2021

คว้ารางวัล “Most Innovative Life Insurance Company” GBO AWARDS 2021

รางวัลแห่งความสำเร็จ
จาก Global Business Outlook ประเทศอังกฤษ ในหมวดธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมการประกันชีวิต นับว่าเป็นองค์กรของไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล
“Sustainable with Love : รักคือพลังสร้างความยั่งยืน”

“Sustainable with Love : รักคือพลังสร้างความยั่งยืน”

ประวัติไทยสมุทร
เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังความรัก พร้อมเปิดนโยบายการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปิด นโยบายการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Sustainable with Love : รักคือพลังสร้างความยั่งยืน”

เปิด นโยบายการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Sustainable with Love : รักคือพลังสร้างความยั่งยืน”

ประวัติไทยสมุทร
ด้วย 3 หัวใจหลัก คือ Health, Wealth, World และ 2 พลังผลักดันสนับสนุน People, Culture & Partnership และ Technology & Innovation
คว้ารางวัล “Most Innovative Life Insurance Company” GBO AWARDS 2022

คว้ารางวัล “Most Innovative Life Insurance Company” GBO AWARDS 2022

รางวัลแห่งความสำเร็จ
จาก Global Business Outlook ประเทศอังกฤษ ในหมวดธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมการประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
รับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดีเด่น ประจำปี 2565

รับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดีเด่น ประจำปี 2565

รางวัลแห่งความสำเร็จ
จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง Diversity & Inclusion
รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี 2565

รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี 2565

รางวัลแห่งความสำเร็จ
จากหอการค้าไทย ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการยกระดับการดำเนินธุรกิจสู่ความอย่างยั่งยืน
รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 3

รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 3

รางวัลแห่งความสำเร็จ
ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ให้เราดูแลคุณในทุกช่วงของชีวิต

ทุกคนคือผู้ที่เชื่อมั่น และศรัทธาในคุณค่าพลังความรัก โดยใช้ความรักในอาชีพ
รักเพื่อนร่วมงาน รักลูกค้า เป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์การทำงาน เพื่อส่งมอบคุณค่าความรักนี้ให้กับทุกคน

 

 

พันธมิตรทั้งหมดของเรา

Partner

Dai-ichi Life Holdings, Inc.

13-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8411, Japan

  DATE OF ESTABLISHMENT

  September 15, 1902

  TOTAL ASSETS

  63,593 billion yen

  CHAIRMAN OF THE BOARD

  Koichiro Watanabe

  PRESIDENT

  Seiji Inagaki

 

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

I want to search about