อยู่ที่ไหนก็ชำระเบี้ยประกันได้ง่ายๆ ด้วย QR Code

เพียงดาวน์โหลด QR Code ผ่านระบบ iService แล้วนำไปชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทันทีไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้หลายช่องทาง ได้แก่

 • QR Code ผ่าน LINE@OceanLife
 • จุดให้บริการ Bill Payment /Mobile banking
 • ระบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
 • ระบบหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ
 • ผ่านตัวแทนประกันชีวิต
 • ผ่านสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

กรมธรรม์ประเภทสามัญ : ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน หากเกินระยะเวลาผ่อนผัน

 • ในกรณีที่ชำระเบี้ยประกันช่วง 32 -  60วัน ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระดอกเบี้ย
 • ในกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์(CV) บริษัทจะนำมูลค่านั้นหักด้วยหนี้สินตามกรมธรรม์(ถ้ามี) กู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติทั้งในส่วนเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน ซึ่งจะทำให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อเนื่อง จนหมดมูลค่า
 • ในกรณีที่กรมธรรม์ยังไม่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์(CV) จะทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับทันที และผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป

กรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม : ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 60 วัน หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน

 • หากต้องการส่วนลดสำหรับการชำระเบี้ยประกันราย 6 และ 12 เดือน จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด
 • ในกรณีที่กรมธรรม์ไม่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์(CV) กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันทีหลังจากวันที่ชำระเบี้ยประกันเกินผ่อนผัน 60 วัน และผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป
 • ในกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์(CV) บริษัทจะเปลี่ยนความคุ้มครองจากเดิมเป็นปิดบัญชีอัตโนมัติ ณ วันที่ชำระเบี้ยประกันเกินผ่อนผัน 60วัน

ลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลด "หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย" เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้หลายช่องทาง ได้แก่

 • การใช้บริการผ่าน LINE@OceanLife  และ OCEAN CLUB Application ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนการใช้งานได้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1503 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ต้องการความช่วยเหลือ หรือขอคำแนะนำ

เรายินดีให้บริการ เพียงแค่คุณติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ประกาศวันหยุด 22 พ.ค. 67 วันหยุดวันวิสาขบูชา
I want to search about