แนะนำประกันสุขภาพรายปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพรายปี

 

การเลือกทำประกันสุขภาพนั้น หากเลือกไม่ถูกกับไลฟ์สไตล์และความต้องการ ก็อาจสร้างความไม่สะดวกให้กับชีวิตได้ เช่น เป็นคนขี้ลืม แต่กลับเลือกทำประกันสุขภาพรายเดือน หรือราย 3 เดือน ที่ต้องมาคอยจ่ายเบี้ยประกันภัยบ่อย ๆ หรือเลือกทำแต่ประกันออมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษี แต่กลับไม่มีความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับชีวิตเลย หรือถ้ามี ก็มีเพียงแค่สวัสดิการด้านสุขภาพจากองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งอาจไม่เพียงพอและจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อน จึงทำให้เกิดความยุ่งยากได้

ดังนั้น OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต จึงอยากชวนทุกคนมารู้จักประกันสุขภาพที่ทำให้ชีวิตของคุณสะดวกขึ้น นั่นก็คือประกันสุขภาพรายปี ไม่ต้องสำรองจ่าย และยังลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

ประกันสุขภาพรายปี คืออะไร

ประกันสุขภาพรายปี เป็นชื่อเรียกสั้น ๆ ของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพที่เมื่อทำร่วมกับกรมธรรม์หลักแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปีได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก ไม่ต้องคอยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยทุกเดือน นอกจากนั้น ค่าเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพรายปีอาจต่ำกว่าการชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

 

ประกันสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย คืออะไร

การสำรองจ่าย คือ การที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองก่อน แล้วจึงยื่นเอกสารเพื่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ 

ส่วนการประกันสุขภาพแบบไม่ต้องสำรองจ่ายนั้น สามารถทำได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาหรือโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทประกันที่ได้ขอทำประกันสุขภาพไว้ เช่น นางเอ ทำประกันสุขภาพกับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร สามารถใช้ประกันสุขภาพแบบไม่สำรองจ่ายได้ที่โรงพยาบาลเครือข่ายจำนวน 365 แห่งทั่วประเทศ สามารถเช็กโรงพยาบาลเครือข่ายได้ทั้งหมดที่นี่

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาหรือโรงพยาบาลเครือข่ายแล้ว แต่หากเข้ารับการรักษาเพราะเป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน เป็นต้น ผู้เอาประกันภัยอาจต้องสำรองจ่ายเองไปก่อน ในขณะที่การเข้ารับการรักษาเพราะเป็นโรคทั่วไป อย่างท้องเสีย ไข้หวัด ที่โรงพยาบาลคู่สัญญาหรือโรงพยาบาลเครือข่าย มักไม่ต้องสำรองจ่าย

 

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี คืออะไร

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี คือ ประกันสุขภาพที่สามารถเอาเบี้ยประกันภัยมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำกับบริษัทประกันภัยที่ประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ ต้องมีลักษณะดังนี้

 1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 2. การประกันภัยอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 3. การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

 

แนะนำ 3 ประกันสุขภาพรายปี แบบไม่ต้องสำรองจ่าย และลดหย่อนภาษีได้

คงจะดีไม่น้อย ถ้ามีประกันสุขภาพที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ลดหย่อนภาษีได้ และสามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีได้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงขอแนะนำประกันสุขภาพ 3 แผนที่มีเงื่อนไขครบตามที่กล่าวมา ดังนี้

โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์คลิก

 • สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยแบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, หรือรายเดือนได้
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 4 แผน (Smart, Silver, Gold, Diamond) โดยทุกแผนมีความคุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยวิกฤตแบบจ่ายตามจริง
 • สำหรับแผน Diamond คุ้มครองการรักษาแบบประคับประคองสูงสุดถึง 200,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 25,000 บาท

โดยประกันสุขภาพโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีมเฮลท์ สามารถซื้อได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ Gen X, Gen Y และ Gen Z  ซึ่งมีค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ดังนี้
 

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ

ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค พลัสคลิก

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมสัญญาเพิ่มเติม ที่มีความคุ้มครองสุขภาพ และความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้รายวัน
 • สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยแบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, หรือรายเดือนได้
 • คุ้มครองโรคร้ายหลายประเภท เช่น โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น
 • คุ้มครองการเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน โดยคุ้มครองค่าห้องทั่วไปและค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินัจฉัยหรือการบำบัดรักษา แบบจ่ายตามจริง
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 25,000 บาท

โอชิ สมอล เฮลท์คลิก

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมสัญญาเพิ่มเติม ที่มีความคุ้มครองสุขภาพ 
 • เบี้ยประกันภัยราคาถูกใจ จ่ายรายปีได้สบายๆ
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 3 แผน โดยทุกแผนมีความคุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต และค่าผ่าตัดแบบจ่ายตามจริง
 • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 25,000 บาท

 

ข้อควรทราบ : 

 • โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health)
 • ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10 แนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย (H&S Lump Sum) และสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2)
 • โครงการโอชิ สมอล เฮลท์ (Ochi Small Health Package) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/99 แนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สมอล เฮลท์ (Small Health) และบันทึกสลักหลังค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปีต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ การเรียกร้องค่าสินไหม ของผู้เอาประกันภัย รวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ สามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้กรมสรรพากร
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

 

อ้างอิง :

กรมสรรพากร

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

แจ้งประกาศหยุดสงกรานต์
I want to search about