แนะนำประกันสุขภาพรายเดือน คุ้มครอง 3 แบบ 3 สไตล์

ประกันสุขภาพจ่ายรายเดือน

 

ประกันสุขภาพรายเดือน เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่สำหรับจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในคราวเดียว ในบทความนี้เราจะแนะนำประกันสุขภาพรายเดือน 3 แบบ 3 สไตล์ ที่มีความคุ้มครองต่างกันออกไป อ่านต่อเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการเลือกซื้อประกันสุขภาพรายเดือนที่เหมาะสมกับคุณได้เลย

 

ประกันสุขภาพรายเดือนคืออะไร

ประกันสุขภาพรายเดือน เป็นชื่อเรียกสั้น ๆ ของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพที่เมื่อทำร่วมกับกรมธรรม์หลักแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนได้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูง จนไม่สะดวกที่จะจ่ายประกันสุขภาพรายปีเป็นจำนวนมาก ๆ ในคราวเดียว แต่เมื่อรวมทุกงวดตลอดทั้งปีแล้ว ค่าเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพรายเดือนจะสูงกว่าการชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน

นอกจากนั้น หากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถหาเงินก้อนมาชำระค่าเบี้ยรายปีได้ ก็สามารถขอเปลี่ยนจากชำระเงินรายปีคราวเดียว มาเป็นแบ่งชำระทุกเดือนได้ ดังนั้น ประกันสุขภาพรายเดือน จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ช่วยแบ่งเบาเมื่อมีปัญหาทางการเงินได้

 

รูปแบบของประกันสุขภาพรายเดือน

 

1. ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยใน โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยใน (IPD) โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ มีให้เลือกด้วยกัน 3 แผน ซึ่งแต่ละแผนมีจำนวนเอาประกันภัย คือ แผน 1 จำนวน 1,000,000 บาท, แผน 2 จำนวน 3,000,000 บาท และแผน 3 จำนวน 5,000,000 บาท ทั้ง 3 แผนครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลแบบ “จ่ายตามจริง” ตั้งแต่ค่าห้อง ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ค่าผ่าตัดและหัตถการ ค่าผ่าตัดใหญ่แบบไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Surgery) 

ประกันสุขภาพโอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการด้านสุขภาพอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ หรือผู้ทำอาชีพอิสระที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ แต่สุขภาพร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงดี ไม่เจ็บป่วยบ่อย อาจซื้อประกันสุขภาพโอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล

 • อายุรับประกันภัย 11-80 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 98 ปี)
 • การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • การลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 25,000 บาท

ทำประกันรายเดือน โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์คลิก

✅ หมดกังวลค่าห้องที่ปรับเพิ่มในอนาคต เพราะค่าห้องจ่ายตามจริง (ไม่เกินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน)
✅ คุ้มครองครอบคลุม ทั้งโรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง
✅ ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายตามที่บริษัทฯ กำหนดทั่วประเทศ

 

2. ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบคุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบคุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ มีให้เลือกด้วยกัน 4 แผน ซึ่งแต่ละแผนมีจำนวนเอาประกันภัย คือ แผน Smart จำนวน 5 ล้านบาท, แผน Silver จำนวน 10 ล้านบาท, แผน Gold จำนวน 30 ล้านบาท และแผน Diamond จำนวน 30 ล้านบาท ทั้ง 4 แผนครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบ “จ่ายตามจริง” ตั้งแต่ห้องผู้ป่วยวิกฤต ค่าบริการทางการแพทย์ (ยกเว้นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน) ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และค่าผ่าตัดและหัตถการ 

นอกจากนั้น ประกันสุขภาพโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ ยังครอบคลุมค่ารักษากรณีกรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแบบ “จ่ายตามจริง” เช่นกัน เช่น ค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการเป็นผู้ป่วยใน ค่าบำบัดรักษาโรคไตวาย โรคเนื้องอกหรือมะเร็ง ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น ส่วนการคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) นั้นจะมีเฉพาะแผน Gold และ Diamond เท่านั้น

ประกันสุขภาพโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ทำอาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น จึงอยากได้ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกอย่าง 

 • อายุรับประกันภัย 11-80 ปี
 • การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • การลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 25,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ทำประกันรายเดือน โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์คลิก

✅ ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ
✅ บริการเสริมพิเศษด้านสุขภาพ บริการ Best Doctors, Ocean Life Telemed ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ และบริการพิเศษที่เหนือระดับอื่น ๆ
✅ ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ จ่ายตามจริง เช่น ค่าทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยนอก, ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ, MRI, CT Scan

 

3. ประกันสุขภาพแบบคุ้มครองโรคร้ายแรง ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค

ประกันสุขภาพแบบคุ้มครองโรคร้ายแรง ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค นั้นไม่ได้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยตรง แต่จะมีการจ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ซึ่งเมื่อใช้สิทธิ์แล้วกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที)

 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 • เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 • โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • ภาวะอะแพลลิก
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ

ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค เหมาะสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการด้านสุขภาพ หรือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายครบถ้วนอยู่แล้ว แต่ต้องการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง นอกจากนั้น หากคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ซึ่งอยู่ในรายชื่อดังกล่าว ก็สามารถทำประกันโรคร้ายแรงเพื่อลดความกังวลใจได้เช่นกัน

 • อายุรับประกันภัย 6-50 ปี
 • การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • การลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ทำประกันรายเดือน ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทคคลิก

✅ จ่ายเบี้ยประกันภัยคงที่ 10 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงถึงอายุครบ 90 ปี
✅ ตรวจพบโรคร้ายแรงรับเงินก้อน 100% เก็บไว้เป็นทุนสำรองช่วยค่ารักษาพยาบาล
✅ คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 300% ถึงอายุครบ 90 ปี
✅ ไม่เป็นโรคร้าย และมีชีวิตอยู่จนจนถึงอายุครบ 90 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%

 

อ้างอิง : https://www.1213.or.th/th/Pages/finresilience/insurancepremium.aspx

ข้อควรทราบ : 

 • โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย (H&S Lump Sum)
 • ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10
 • % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล
 • โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health)
 • โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ และโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปีต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย หรือให้ผู้เอาประกันภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ การเรียกร้องค่าสินไหม ของผู้เอาประกันภัยรวมถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • อาณาเขตความคุ้มครองของโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์: ให้ความคุ้มครองในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทยในกรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย จากอุบัติเหตุ และ/หรือการป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันแรกนับแต่วันเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลดังกล่าวสูงสุดไม่เกินวันที่ 90 นับแต่วันเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยครั้งนั้นๆ
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • การตรวจสุขภาพและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น)
 • เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพสามารถอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพให้กรมสรรพากร
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

 

สิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้อง

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

แจ้งประกาศหยุดสงกรานต์
I want to search about