วิสัยทัศน์และพันธกิจ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

มุ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ช่วยให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

 

Mission

เราคือมืออาชีพ ที่มีลูกค้าอยู่ในหัวใจเสมอ

OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ทุกคนคือมืออาชีพที่พร้อมเป็นที่ปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
คิดค้นพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ โดยคำนึงถึงความสุขและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ

เราคือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เหนือความคาดหมาย

OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ทุกคนคือผู้มีส่วนร่วมในการคิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมที่ทำให้การเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เป็นเรื่องง่าย ทั้งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ ให้เกินความคาดหมายของลูกค้า

เรายึดมั่นในคุณธรรม เชื่อถือได้ในคำสัญญา

OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ทุกคนคือผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า
ด้วยการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ

เราเชื่อในคุณค่า และพลังของความรัก

OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ทุกคนคือผู้ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในคุณค่าพลังความรัก โดยใช้ความรักในอาชีพ
รักเพื่อนร่วมงาน รักลูกค้า เป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์การทำงาน เพื่อส่งมอบคุณค่าความรักนี้ให้กับทุกคน

เราใส่ใจดูแลสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วม
สร้างชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง ตามความเชี่ยวชาญ ศักยภาพ และขีดความสามารถที่เรามี

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.