วิธีการชำระเบี้ยผ่าน
จุดให้บริการ Bill Payment

เลือกจุดให้บริการที่สะดวก

แล้วชำระเบี้ยประกันได้ที่

การชำระผ่านทางระบบ Internet (Internet Banking ของธนาคาร) 

ชำระด้วยการนำเอกสารแจ้งเตือน หรือบัตรชำระเบี้ยประกันภัยไปชำระเงินผ่าน Internet Banking ของธนาคาร

ท่านสามารถสมัครใช้บริการธนาคารที่มีบัญชีอยู่

1. สมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย (Payment Card)

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย งวดชำระราย 1 เดือน และ 3 เดือน โดยท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย และ นำไปชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่น
- เคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศ

หมายเหตุ : ธ.ไทยพาณิชย์ ทำการยกเลิกการรับชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนช่องทางรับชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร

โดยติดต่อขอสมัครได้ที่สำนักงานสาขาไทยสมุทรทุกแห่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-207-8888
หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ​

​เพื่อความรวดเร็วท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยตนเอง ง่ายๆ ผ่าน OceanLife iService ระบบบริการข้อมูลออนไลน์ คลิก https://iservice.ocean.co.th

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. นำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือบัตรชำระเบี้ยประกันภัย ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุไว้

แนบใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมกับเงินค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งมีวิธีการชำระ ดังนี้

1. ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ สั่งจ่าย "บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดย ขีดคร่อม และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมระบุหมายเลขกรมธรรม์และชื่อ-นามสกุล เจ้าของกรมธรรม์บนด้านหลังเช็คทุกครั้ง

2. ส่งมายัง "ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 "

1.สมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย (Payment Card)

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย งวดชำระราย 1 เดือน และ 3 เดือน โดยท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย และ นำไปชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7 Eleven ทุกสาขา

โดยติดต่อขอสมัครได้ที่สำนักงานสาขาไทยสมุทรทุกแห่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-207-8888
หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ​

​เพื่อความรวดเร็วท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยตนเอง ง่ายๆ ผ่าน OceanLife iService ระบบบริการข้อมูลออนไลน์ คลิก https://iservice.ocean.co.th

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7 Eleven และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อรายการ

1.สมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย (Payment Card)

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย งวดชำระราย 1 เดือน และ 3 เดือน โดยท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย และ นำไปชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง MPAY, เอไอเอสช็อป และศูนย์บริการเทเลวิส ทั่วประเทศ

โดยติดต่อขอสมัครได้ที่สำนักงานสาขาไทยสมุทรทุกแห่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-207-8888
หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ​

​เพื่อความรวดเร็วท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยตนเอง ง่ายๆ ผ่าน OceanLife iService ระบบบริการข้อมูลออนไลน์ คลิก https://iservice.ocean.co.th

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. ชำระผ่าน MPAY, เอไอเอสช็อป และศูนย์บริการเทเลวิส ทั่วประเทศ

ชำระด้วยเงินสดผ่านศูนย์บริการเอไอเอสช็อป และศูนย์บริการเทเลวิส ทั่วประเทศ (ชำระไม่เกิน 49,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

1.สมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย (Payment Card)

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย งวดชำระราย 1 เดือน และ 3 เดือน โดยท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย และ นำไปชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง True Money

โดยติดต่อขอสมัครได้ที่สำนักงานสาขาไทยสมุทรทุกแห่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-207-8888
หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ​

​เพื่อความรวดเร็วท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยตนเอง ง่ายๆ ผ่าน OceanLife iService ระบบบริการข้อมูลออนไลน์ คลิก https://iservice.ocean.co.th

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. ชำระผ่าน True Money

ชำระสินค้าผ่านบริการ True Money (ชำระไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ  ค่าบริการกรุงเทพฯปริมณฆล 15 บาท /ต่างจังหวัด 20 บาท)

1.สมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย (Payment Card)

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย งวดชำระราย 1 เดือน และ 3 เดือน โดยท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย และ นำไปชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง TESCO LOTUS ทั่วประเทศ

โดยติดต่อขอสมัครได้ที่สำนักงานสาขาไทยสมุทรทุกแห่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-207-8888
หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ​

​เพื่อความรวดเร็วท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยตนเอง ง่ายๆ ผ่าน OceanLife iService ระบบบริการข้อมูลออนไลน์ คลิก https://iservice.ocean.co.th

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. ชำระผ่าน TESCO LOTUS ทั่วประเทศ

ชำระด้วยเงินสดผ่าน TESCO LOTUS ทั่วประเทศ (ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท)

1.สมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย (Payment Card)

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย งวดชำระราย 1 เดือน และ 3 เดือน โดยท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย และ นำไปชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง BIG C

โดยติดต่อขอสมัครได้ที่สำนักงานสาขาไทยสมุทรทุกแห่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-207-8888
หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ​

​เพื่อความรวดเร็วท่านสามารถสมัครบัตรชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยตนเอง ง่ายๆ ผ่าน OceanLife iService ระบบบริการข้อมูลออนไลน์ คลิก https://iservice.ocean.co.th

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. ชำระผ่าน BIG C

ชำระด้วยเงินสดผ่าน BIG C ทั่วประเทศ (ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท)

จุดให้บริการ Bill Payment

ช่องทางชำระเบี้ยประกันอื่นๆ

QR Code
หักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต

ตัวแทนประกันชีวิต

สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้หลายช่องทาง ได้แก่

  • QR Code ผ่านระบบ iService
  • จุดให้บริการ Bill Payment ผ่านระบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
  • ระบบหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ
  • ผ่านตัวแทนประกันชีวิต 
  • ผ่านสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

 

กรมธรรม์ประเภทสามัญ : ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน หากเกินระยะเวลา 31 วัน จะต้องเสียดอกเบี้ย

กรณีที่กรมธรรม์ยังไม่มีมูลค่าเงินสดกรมธรรม์จะขาดผลบังคับ

กรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม : ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 60 วัน หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน

แต่หากต้องการส่วนลดสำหรับการชำระเบี้ยประกันราย 6 และ 12 เดือน จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม : ระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน บริษัทฯ ให้ผ่อนผันระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีก 31 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ โดยถือว่ากรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ถ้ามิได้มีการชำระจำนวนเงินดังกล่าวภายใน ระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์ประกันภัยจะขาดผลบังคับ หมดความคุ้มครอง และไม่มีมูลค่าใด ๆ เหลืออยู่อีก เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

ลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลด "หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย" เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้หลายช่องทาง ได้แก่ การ log in

  • ในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเข้าระบบ iService
  • การใช้บริการผ่าน LINE @Oceanlife และ OCEAN CLUB Application ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนการใช้งานได้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ต้องการความช่วยเหลือ หรือขอคำแนะนำ

เรายินดีให้บริการ เพียงแค่คุณติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ