วิธีการชำระเบี้ยผ่าน
การหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต

สามารถสมัครง่ายๆ

กับธนาคารที่ร่วมให้บริการ

ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน 7 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้

- ธนาคารกรุงเทพ 
- ธนาคารกสิกรไทย 
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์ 
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

โดยติดต่อขอรับหนังสือยินยอมให้ตัดผ่านบัญชีเงินฝากได้ที่สำนักงานสาขาไทยสมุทรทุกแห่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-207-8888 หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทราบผลการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติได้รวดเร็วขึ้น ลูกค้าสามารถทำการสมัครผ่านเครื่อง ATM/Internet Banking ภายหลังจากยื่นเอกสารแบบชำระเบี้ยประกันฯ เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารที่เปิดให้บริการ ดังนี้

ชำระโดยบัตร ATM ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารเจ้าของบัตรแล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ 

 • ธนาคารกสิกรไทย กดรหัส 33572
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ กดรหัส 3773
 • ธนาคารทหารไทย กดรหัส 0147
 • ธนาคารกรุงไทย กดรหัส 6126
 • ธนาคารกรุงเทพ กดรหัส 88899
 • บัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น VISA หรือ MASTER CARD
 • บัตรเครดิตที่รับชำระ VISA หรือ MASTER CARD
 • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "แบบขอชำระเบี้ยประกันภัยจากบัญชีเงินฝากจากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต"
 • หรือติดต่อขอรับเอกสารแจ้งความประสงค์ ได้ที่ตัวแทน และ สำนักงานสาขา 171 สาขา และ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ ชั้น G

QR Code

จุดให้บริการ Bill Payment

ตัวแทนประกันชีวิต

สำนักงานใหญ่หรือ สำนักงานสาขา

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้หลายช่องทาง ได้แก่

 • QR Code ผ่านระบบ iService
 • จุดให้บริการ Bill Payment ผ่านระบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
 • ระบบหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ
 • ผ่านตัวแทนประกันชีวิต 
 • ผ่านสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

 

กรมธรรม์ประเภทสามัญ : ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน หากเกินระยะเวลา 31 วัน จะต้องเสียดอกเบี้ย

กรณีที่กรมธรรม์ยังไม่มีมูลค่าเงินสดกรมธรรม์จะขาดผลบังคับ

กรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม : ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 60 วัน หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน

แต่หากต้องการส่วนลดสำหรับการชำระเบี้ยประกันราย 6 และ 12 เดือน จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม : ระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน บริษัทฯ ให้ผ่อนผันระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีก 31 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ โดยถือว่ากรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ถ้ามิได้มีการชำระจำนวนเงินดังกล่าวภายใน ระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์ประกันภัยจะขาดผลบังคับ หมดความคุ้มครอง และไม่มีมูลค่าใด ๆ เหลืออยู่อีก เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

ลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลด "หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย" เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้หลายช่องทาง ได้แก่ การ log in

 • ในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเข้าระบบ iService
 • การใช้บริการผ่าน LINE @Oceanlife และ OCEAN CLUB Application ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนการใช้งานได้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ต้องการความช่วยเหลือ หรือขอคำแนะนำ

เรายินดีให้บริการ เพียงแค่คุณติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ