​​​​​​​ ข้อกำหนดการเก็บรวมรวบใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ในความครอบครองของบริษัทก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไป ซึ่งหากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

แจ้งประกาศหยุดสงกรานต์
ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ