โปรแกรมคำนวณภาษี 2566

tax-cal
Ochi-welcome
Powerd by OCEAN LIFE INSURANCE
“Love Empowers Your Life”
ข้อควรทราบ
โปรแกรมคำนวณภาษีนี้ใช้ข้อมูลของปีภาษี 2566 ที่เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น บริษัทฯ ขอไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลและผลลัพธ์ ทั้งนี้รายการลดหย่อนเพิ่มเติมในปี 2566 กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร