OCEAN LIFE TELEPHARMACY x PHARMCAREครั้งแรก ที่ท่านสามารถปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 
ด้วยเภสัชกรจากร้านยาเครือข่าย ให้คุณเข้าถึงคำแนะนำทุกเรื่องยา
และดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้สะดวกทุกที่ผ่านเครือข่ายการให้บริการของ PHARMCARE
 

พิเศษสำหรับลูกค้าไทยสมุทร ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 
สามารถใช้บริการได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 

 

คลิกดู ร้านยาเครือข่าย OCEAN LIFE ไทยสมุทร

TELEPHARMACY

ค้นหา ร้านยาใกล้บ้าน เครือข่าย Pharmcare

PHARMCARE

 
TELEPHARMACY x PHARMCARE


 

แพลตฟอร์มที่รวบรวมเภสัชกรมืออาชีพ
ไว้คอยให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพและการใช้ยา

OCEAN LIFE TELEPHARMACY x PHARMCARE


ครั้งแรก ที่ท่านสามารถปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยเภสัชกรจากร้านยาเครือข่าย ให้คุณเข้าถึงคำแนะนำทุกเรื่องยา และดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้สะดวกทุกที่ผ่านเครือข่ายการให้บริการของ PHARMCARE

พิเศษสำหรับลูกค้าไทยสมุทร ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 
สามารถใช้บริการได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 


แพลตฟอร์มที่รวบรวมเภสัชกรมืออาชีพ
ไว้คอยให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพและการใช้ยา

คลิกดู ร้านยาเครือข่าย OCEAN LIFE ไทยสมุทร

TELEPHARMACY

ค้นหา ร้านยาใกล้บ้าน เครือข่าย Pharmcare

PHARMCARE

 

OCEAN LIFE TELEPHARMACY x PHARMCARE ดีอย่างไร?

ปรึกษา 10 กลุ่มโรคพื้นฐาน จากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ
ปรึกษาเรื่องยา เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
ปรึกษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กน้อย จากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ
เคลมประกันได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้สิทธิ์จากประกัน OPD ที่มีอยู่ (ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่มี)
 1. เข้ารับบริการได้ผ่านช่องทาง LINE Ocean Connect
 2. เลือกบริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 3. เลือกที่อยู่ในการจัดส่ง
 4. เริ่มสนทนาเพื่อปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ (ค่าบริการเริ่มต้น 200 บาท / 15 นาที)
 5. ยืนยันรายการยาและที่อยู่จัดส่ง (กรณีที่เภสัชกรมีการจ่ายยา)
 6. สรุปค่าใช้จ่ายและเลือกชำระค่าบริการ
  (กรณีที่ค่าใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรืออยู่นอกเหนือความคุ้มครองที่มี จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม)
 7. อ่านคำแนะนำจากเภสัชกร และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
 8. รอรับยาที่บ้าน (กรณีที่เภสัชกรมีการจ่ายยา)
 1. สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่มีกรมธรรม์ของบริษัทฯ และกรมธรรม์ดังกล่าวมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และในวันที่ใช้บริการ OCEAN LIFE TELEPHARMACY x PHARMCARE กรมธรรม์และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ดังกล่าวต้องมีผลบังคับ
  ประกันรายเดี่ยว : สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีบันทึกสลักหลังค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) (Plan Code 43) และต้องมีผลบังคับไม่น้อยกว่า 120 วัน
  ประกันกลุ่ม : แผนประกันกลุ่มที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งนี้เงื่อนไขและสิทธิ์การใช้บริการขึ้นอยู่กับฝ่ายการตลาดประกันกลุ่ม
 2. ค่าบริการ OCEAN LIFE TELEPHARMACY x PHARMCARE ค่าบริการ/ค่ายา จะถูกหักออกจากผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และผู้เข้าใช้บริการต้องชำระค่าบริการส่วนเกินความคุ้มครอง (หากมี) ด้วยตนเอง
 3. สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์กับบริษัทฯ แต่ไม่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถใช้บริการ OCEAN LIFE TELEPHARMACY x PHARMCARE ได้ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการด้วยตนเอง
 4. เงื่อนไข รายละเอียด รวมถึงการชำระเงิน เกี่ยวกับสินค้า/บริการ เป็นตามที่ผู้ให้บริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์เป็นผู้กำหนด
 5. การให้บริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ดำเนินการโดยบริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 6. ข้อมูลประวัติของการให้บริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์และการคัดเลือกเภสัชกร มาจาก บริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด
 7. บริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ ไม่ใช่การประกันภัย และไม่ได้ทำหน้าที่แทนแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของบริษัท และไม่ถือว่าบริษัทรับทราบหรือรู้ถึงข้อมูลการรักษาสุขภาพของลูกค้าแต่อย่างใด
 8. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข ก่อนใช้บริการ OCEAN LIFE TELEPHARMACY x PHARMCARE
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียด หรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1503 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ลูกค้าประกันรายเดี่ยว

 • ค่าบริการเริ่มต้น 200 บาท / 15 นาที สำหรับกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท
 • ค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท / 15 นาที สำหรับกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) มากกว่า 500 บาท

ลูกค้าประกันกลุ่ม

 • ค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท / 15 นาที

(ค่าบริการรวมค่าจัดส่งยาทั่วประเทศ)

บริการอื่นๆ จาก OCEANLIFE DIGITAL HEALTHCARE SERVICE

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

แลกรับบริการ Digital Health Care ได้ทันที

เพียงดาวน์โหลด Ocean Club Application

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ประกาศวันหยุด 22 พ.ค. 67 วันหยุดวันวิสาขบูชา
ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ