OCEAN LIFE SAVER x ViiCHECK 

บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉินที่พร้อมช่วยเหลือคุณ เช่น อุบัติเหตุ หรืออาการป่วยกำเริบ
แค่เพียงสแกน QR Code บนสติกเกอร์ SAVER เพียงเท่านี้ระบบก็จะแสดงเบอร์ฉุกเฉินที่จำเป็นขึ้นมา 
อีกทั้งยังมีบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉิน ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

พร้อมรับประสบการณ์ช่วยเหลือที่ดียิ่งขึ้นจากผู้นำด้านการให้ความช่วยเหลือ ViiCHECK
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ ด้านเหตุด่วนเหตุร้าย / อุบัติเหตุ / ไฟไหม้ / จับสัตว์เลื้อยคลาน / รถเสีย / ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ เป็นต้น

 

โดยคุณสามารถขอรับบริการผ่านการลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉิน 
และบริษัทจะจัดส่งสติกเกอร์ SAVER ตามที่อยู่ที่คุณได้ให้ไว้

 

 OCEAN LIFE SAVER

เป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์

   OCEAN LIFE SAVER   

 พกติดตัวได้ทุกที่ ทุกเวลา   

 OCEAN LIFE SAVER

ขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  OCEAN LIFE SAVER x ViiCHECK 

บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉินที่พร้อมช่วยเหลือคุณ เช่น อุบัติเหตุ หรืออาการป่วยกำเริบ แค่เพียงสแกน QR Code บนสติกเกอร์ SAVER เพียงเท่านี้ระบบก็จะแสดงเบอร์ฉุกเฉินที่จำเป็นขึ้นมา  อีกทั้งยังมีบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉิน ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

พร้อมรับประสบการณ์ช่วยเหลือที่ดียิ่งขึ้นจากผู้นำด้านการให้ความช่วยเหลือ ViiCHECK ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ ด้านเหตุด่วนเหตุร้าย / อุบัติเหตุ / ไฟไหม้ / จับสัตว์เลื้อยคลาน / รถเสีย / ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ เป็นต้น

 

โดยคุณสามารถขอรับบริการผ่านการลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉิน และบริษัทจะจัดส่งสติกเกอร์ SAVER ตามที่อยู่ที่คุณได้ให้ไว้

 

OCEAN LIFE Saver

เป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์

OCEAN LIFE Saver

พกติดตัวได้ทุกที่ ทุกเวลา

OCEAN LIFE Saver

ขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 

OCEAN LIFE SAVER x ViiCHECK
ดีอย่างไร

สามารถติดตามคุณไปได้ทุกที่

โดยคุณสามารถนำสติกเกอร์ QR Code ที่ได้รับ ไปติดไว้ที่พาหนะหรือของใช้ส่วนตัว เช่น รถจักรยาน หมวกกันน็อก ด้านหลังโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น


ช่วยได้ง่ายๆ แค่สแกน QR Code

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทันที และส่งตัวทำการรักษาในขั้นต่อไป


เป็นตัวแทนบัตรข้อมูลคนไข้

สามารถลดปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ได้ เช่น ในกรณี ที่ผู้ประสบเหตุจำชื่อโรคประจำตัวหรือยาที่ทานแล้วมีอาการแพ้ หรือจำผลตรวจเลือดล่าสุดไม่ได้ เป็นต้น


ขอรับการช่วยเหลือจาก ViiCHECK

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ ด้านเหตุด่วนเหตุร้าย / อุบัติเหตุ / ไฟไหม้ / จับสัตว์เลื้อยคลาน / รถเสีย / ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ เป็นต้น


 

 

วิธีการลงทะเบียน

 1. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวตน
 2. ยืนยันหมายเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
 3. กรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการ / ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
 4. กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่ง สติกเกอร์ SAVER

  หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสติกเกอร์ SAVER
  ให้ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ภายใน 15 วันทำการ

วิธีการใช้งานสติกเกอร์ SAVER

OCEAN LIFE SAVER
OCEAN LIFE SAVER
OCEAN LIFE SAVER

SaverxVcheck

 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567 หรือลงทะเบียนขอรับครบ 1,000 สิทธิ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ จะส่งสติกเกอร์ OCEAN LIFE SAVER ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งในการลงทะเบียนฯ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ลงทะเบียนฯ

 • จํากัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น 
 • สามารถใช้ภายในระยะเวลาที่ให้บริการ OCEAN LIFE SAVER x ViiCHECK และตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด  
 • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น 
 • การใช้บริการนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 • การให้บริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ดำเนินการโดยบริษัท 2บี กรีน จำกัด โดยผู้เข้าใช้บริการรับทราบว่า การเข้าใช้บริการ ผู้เข้าใช้บริการจะเป็นผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการเอง
 • บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือระยะเวลาการใช้บริการเป็นอย่างอื่น หรือยกเลิกการบริการนี้ก่อนกำหนดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ลงทะเบียนใช้บริการ ยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ลงทะเบียนใช้บริการ รับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนใช้บริการ ที่ให้ไว้ในการใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ 
 • ผู้ลงทะเบียนใช้บริการ ได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการบริการนี้ทุกประการ
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1503

บริการอื่นๆ จาก OCEAN LIFE DIGITAL HEALTHCARE SERVICES

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ประกาศวันหยุด 22 พ.ค. 67 วันหยุดวันวิสาขบูชา
ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ