ตัวช่วยลดหย่อนภาษีปีนี้ อย่าลืม! ประกันชีวิตแบบบำนาญ

   “เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 300,000 บาท” หลายคนอาจจะเคยได้เห็นข้อความนี้แล้วเกิดข้อสงสัยว่าประกันชีวิตแบบบำนาญให้ความคุ้มครองอย่างไร? ใครบ้างที่ควรทำประกันชีวิตแบบบำนาญ? แล้วลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทจริงหรือไม่? OCEAN LIFE ไทยสมุทรมีข้อมูลดีๆ มาฝากกันครับ

ประกันชีวิตแบบบำนาญคืออะไร?

   ประกันชีวิตแบบบำนาญคือ ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและจ่ายผลประโยชน์เงินคืนเป็นรายงวดในรูปแบบของเงินบำนาญหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยครบตามกำหนดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบสัญญา เปรียบเสมือนเป็นการสร้างเงินบำนาญให้กับตัวเองในวัยเกษียณ

ประกันชีวิตแบบบำนาญเหมาะกับใครบ้าง?

 1. คนที่ต้องการวางแผนทางการเงินไว้ใช้หลังเกษียณ
  เหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นสร้างความมั่นคงในชีวิต ต้องการวางแผนเก็บเงินในระยะยาว มีเงินบำนาญไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุ ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าประกันชีวิตแบบบำนาญค่อยซื้อตอนใกล้ๆ เกษียณก็ได้ แต่ที่จริงแล้วประกันชีวิตแบบบำนาญเริ่มทำได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงานเพราะเบี้ยประกันภัยยังต่ำกว่าเริ่มทำตอนอายุเยอะๆ อีกด้วย
 2. คนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง 
  เพราะประกันชีวิตแบบบำนาญมีการการันตีการจ่ายเงินบำนาญที่แน่นอนตามสัญญา ไม่ต้องกังวลกับสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน หรือเหมาะกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การทำประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคนกลุ่มนี้เช่นกัน
 3. คนที่ต้องการซื้อประกันชีวิตเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี
  นื่องจากเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท และเมื่อนำสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปรวมกับเงินได้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน แล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท มีขั้นตอนการคำนวณอย่างไร?

          ขั้นตอนที่ 1 นำเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปและเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญใช้สิทธิอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และสำหรับใครที่ไม่มีประกันชีวิตแบบทั่วไปหรือสัญญาเพิ่มเติมสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน 100,000 บาท

          ขั้นตอนที่ 2 นำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่เหลือจากขั้นตอนที่ 1 ไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เท่านี้เราก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกกันชีวิตแบบบำนาญได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

แต่ประกันชีวิตแบบบำนาญที่จะนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้จะต้องเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อดังต่อไปนี้

 1. ทำประกันชีวิตแบบบำนาญกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ต้องเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 3. ผลประโยชน์เงินบำนาญจะเริ่มจ่ายเมื่ออายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จนถึงอายุไม่ต่ำกว่า 85 ปี
 4. ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดก่อนรับเงินบำนาญ ยกเว้นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 5. ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด ณ วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือวันครบรอบกรมธรรม์ประกันภัยปีสุดท้ายก่อนรับเงินบำนาญ
 6. การจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญในช่วงรับบำนาญต้องกำหนดจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ เช่น รายปี รายเดือน
 7. ต้องเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีวงเล็บด้านหลังต่อท้ายชื่อว่า “บำนาญแบบลดหย่อนได้”

ประกันชีวิตแบบบำนาญนอกจากจะช่วยให้เรามีเงินใช้ในยามเกษียณแล้ว แถมยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทอีกด้วย รู้แบบนี้แล้วลองมองหาประกันชีวิตแบบบำนาญที่เหมาะกับเรา เพื่อที่จะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิต เงินบำนาญไว้ใช้ยามเกษียณและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีกันดีกว่า...

           

            ใกล้สิ้นปีแบบนี้หากกำลังมองหาตัวช่วยในการบริหารภาษีและยังได้รับเงินคืนบำนาญ ช่วยให้คุณคลายกังวลกับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณอีกด้วย OCEAN LIFE ไทยสมุทรขอแนะนำประกันรีไทร์ เรดดี้ (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

รีไทร์ เรดดี้ 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
 • รับเงินบำนาญ 15% ต่อปี ตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี
 • รับเงินบำนาญรวมตลอดสัญญาสูงสุด 390%
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

สนใจแบบประกัน คลิก https://bit.ly/3r1gAnj

รีไทร์ เรดดี้ 85/55 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)  

 • ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุครบ 55 ปี
 • รับเงินบำนาญ 15% ต่อปี ตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี
 • รับเงินบำนาญรวมตลอดสัญญาสูงสุด 465%
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

สนใจแบบประกัน คลิก https://bit.ly/3nIisiC

รีไทร์ เรดดี้ 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)  

 • ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุครบ 60 ปี
 • รับเงินบำนาญ 15% ต่อปี ตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี
 • รับเงินบำนาญรวมตลอดสัญญาสูงสุด 390%
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

สนใจแบบประกัน คลิก https://bit.ly/3cGoCts
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 022078844

 

ข้อควรทราบ:

% หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิตหรือเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) ไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยให้กรมสรรพากร
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

I want to search about