5 ความเสี่ยงต้องรู้ ก่อนจะมี “หนี้บ้าน”และ“หนี้รถ”

หนี้บ้านและหนี้รถ

 

การซื้อบ้านหรือรถยนต์เป็นความฝันของหลายคน โดยเฉพาะคนที่ต้องการลงหลักปักฐานและสร้างครอบครัวให้มั่นคงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บ้านและรถถือเป็นทรัพย์สินที่มีราคาค่างวดสูง การขอสินเชื่อเพื่อผ่อนชำระทรัพย์สินทั้ง 2 ประเภทนี้ จึงมีความเสี่ยงที่ต้องรู้และพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเป็น "หนี้บ้าน" หรือ "หนี้รถ" 

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงผลกระทบและพิจารณาว่าตนเองพร้อมที่จะรับความเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่ ในบทความนี้ OCEAN LIFE จะพาทุกคนสำรวจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบ้านหรือรถยนต์ เพื่อให้ทุกคนพิจารณาถึงหนทางที่เหมาะสมในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งสองได้

 

1. ระยะเวลาในการผ่อนชำระและค่าผ่อนชำระต่องวด

เนื่องจากดอกเบี้ยที่ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อบ้านหรือรถต้องจ่ายจะแปรผันโดยตรงกับระยะเวลาในการผ่อนชำระ ยิ่งระยะเวลานานก็ยิ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยมาก อย่างไรก็ตาม การทำสัญญาเช่าซื้อโดยกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระสั้นเกินไป เพราะกลัวว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมาก ก็อาจทำให้ค่าผ่อนชำระต่องวดสูงเกินไป จนทำให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือกระทบต่อการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้

ดังนั้น ควรคำนวนระยะเวลาในการผ่อนชำระและค่างวดในการผ่อนชำระให้ดีก่อนตัดสินใจเป็นหนี้บ้านหรือหนี้รถ เพราะหนี้ทั้ง 2 ประเภทเป็นหนี้ระยะยาว ที่จะส่งผลกระทบทางการเงินค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม หากต้องการผ่อนหนี้บ้านและรถให้หมดเร็วขึ้น อาจใช้วิธีรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์รถ เป็นตัวช่วยได้

อ่านบทความ 5 เช็กลิสต์ที่ควรรู้ ในการรีไฟแนนซ์บ้านแบบประหยัด

 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากดอกเบี้ยแล้ว การขอสินเชื่อบ้านมักมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก เช่น ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกันค่าจดจำนองหลักประกัน ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่

สำหรับการขอสินเชื่อรถยนต์นั้น ปลายปี 2565 ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่แล้ว สามารถอัปเดตได้ที่นี่

หากผู้ขอสินเชื่อไม่ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดี อาจทำให้เกิดปัญหาเงินตึงมือ จนต้องไปหยิบยืมนอกระบบ ที่คิดดอกเบี้ยแพงมากกว่าปกติได้

 

3. หนี้ประเภทอื่นที่ผ่อนชำระอยู่

หากผู้ขอทำสินเชื่อมีภาระหนี้สินที่กำลังผ่อนชำระอยู่ อาจทำให้ขอวงเงินกู้ได้น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะนำเอา “ภาระหนี้สิน” มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วย เนื่องจาก โดยปกติแล้วจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้สูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถแบกรับภาระได้ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ (ในบางธนาคารกำหนดไว้ไม่เกิน 40% ของรายได้) เช่น มีรายได้เดือนละ 30,000 บาท มีภาระต้องผ่อนรถจักรยานยนต์อยู่แล้วเดือนละ 5,000 บาท และสมาร์ทโฟนเดือนละ 2,000 บาท ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้เพียง 9,000 บาท แต่ถ้าไม่มีภาระหนี้สินเลย ธนาคารจะอนุมัติให้สูงสุด 10,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินกู้แค่ 9,000 บาทนั้น อาจจะทำให้ต้องผ่อนชำระหนี้นานเกินไปได้

 

4. ทำเลที่ตั้งของบ้านและคอนโด / รูปแบบของรถที่จะซื้อ

แน่นอนว่าบ้านหรือคอนโดทำเลดีนั้นย่อมมีราคาที่สูงกว่า แต่ก็อาจช่วยลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะบ้านหรือคอนโดทำเลดีอาจอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า หรือขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งเมื่อคำนวนค่าใช้จ่ายโดยรวมเทียบกับบ้านหรือคอนโดราคาถูกแต่ทำเลไม่ดีแล้ว กลับกลายเป็นการซื้อคอนโดราคาสูงหน่อยกลับมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า และยังสามารถขายต่อหรือให้เช่าได้ง่ายกว่าอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลายบริษัทปรับรูปแบบการทำงานเป็น Work From Home การเลือกบ้านหรือคอนโดที่ราคาถูกกว่า แต่อยู่ไกลจากขนส่งสาธารณะจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง โดยอาจต้องพิจารณาโครงการโดยรวมด้วยว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือไม่ เช่น ยิม สระว่ายน้ำ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร เป็นต้น

สำหรับรถยนต์นั้น อาจพิจารณาตามความจำเป็น ผู้ที่อาศัยนอกกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ที่ไม่มีขนส่งสาธารณะต้องมีรถยนต์เพื่อเดินทางไปทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงควรเลือกรถยนต์ที่สมรรถนะดี ใช้ได้นาน หรือสามารถขับทางไกลได้ เนื่องจากบางคนต้องทำงานต่างอำเภอ หรือขับผ่านเส้นทางที่ทัศนวิสัยไม่ชัดเจน หากเลือกรถยนต์ขนาดเล็กที่ราคาย่อมเยากว่าอาจะไม่ใช้ตัวเลือกที่ดีนัก

ส่วนผู้ที่อาศัยในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ การซื้อรถยนต์อาจไม่คุ้มค่าเลยก็ได้ เพราะตามแหล่งธุรกิจซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานมักไม่มีที่จอดรถ หรือมีจำกัดซึ่งทำให้ค่าจอดรถแพงมาก การเดินทางด้วยคนส่งสาธารณะจึงสะดวกรวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายคนที่จำเป็นต้องมีรถยนต์อยู่ ซึ่งควรพิจารณาให้เหมาะกับการใช้งานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อเดินทางอย่างเดียว หรือใช้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเป็นหนี้โดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากรถยนต์ที่ซื้อมานั้นเกินความจำเป็น หรือไม่เหมาะกับการใช้ชีวิต

 

5. สุขภาพของผู้ทำสินเชื่อ

เนื่องจากการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่คาดการณ์และวางแผนค่อนข้างยาก บางคนอาจมีประกันสุขภาพที่ชดเชยรายได้เป็นตัวช่วยเมื่อต้องเสียรายได้จากการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่หากเป็นการเจ็บป่วยจนถึงขั้นทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต การมีแค่ประกันสุขภาพอาจไม่เพียงพอ เพราะไม่ได้คุ้มครองภาระหนี้บ้าน หรือหนี้รถแต่อย่างใด ดังนั้น จึงควรพิจารณาทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านหรือรถ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่หนี้สินจะตกเป็นภาระของคนในครอบครัวต่อไปหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

 

ประกันสินเชื่อบ้านจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ราคาถูกใจ !

เพราะหนี้บ้านเป็นหนี้ระยะยาว สร้างหลักประกันให้คุณและคนข้างหลังไว้ อุ่นใจหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ประกันสินเชื่อบ้านจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สนใจทำประกัน คลิก

 

ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน สำหรับรถยนต์ ทำออนไลน์ ง่ายมาก !

หนี้รถ จะไม่ตกเป็นภาระใคร ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ประกันสินเชื่อรถยนต์จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สนใจทำประกัน คลิก

 

ข้อควรทราบ : 

  • ชื่อประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เป็นชื่อทางการตลาดของ ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน สำหรับที่อยู่อาศัย
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ สามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้กรมสรรพากร
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

 

อ้างอิง : 

https://www.1213.or.th/th/moneymgt/debtmgt/Pages/indebtedness.aspx
https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/loans/Pages/mortgage.aspx

 

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

แจ้งประกาศหยุดสงกรานต์
I want to search about