เรื่องที่ควรรู้ ข้อปฏิบัติ และความแตกต่างของ โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และ ฮอสพิเทล (Hospitel) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

เรื่องที่ควรรู้ ข้อปฏิบัติ และความแตกต่างของ โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และ ฮอสพิเทล (Hospitel)

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ระบาดไปทั่วประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทั้งผู้ที่มีอาการหนัก อาการไม่รุนแรง ไม่แสดงอาการ จึงทำให้เกิดปัญหาโรงพยายาบาลไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย และเพื่อการรักษา รับรอง และควบคุมโรค จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม(Field hospital) และ ฮอสพิเทล (Hospitel) โดยทั้ง 2 สถานที่มีความแตกต่างกัน แต่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลในการดูแลรักษา

 

โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) ต่างจาก ฮอสพิเทล (Hospitel) อย่างไร

โรงพยาบาลสนาม (Field hospital)

สถานที่สำหรับรับรองผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เป็นการเตรียมความพร้อมของระบบบริการและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในการดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากเกินขีดความสามารถที่โรงพยาบาลจะรับได้  โรงพยาบาลสนามเป็นสถานที่พักรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเท่านั้น ไม่มีการตรวจคัดกรองโรค การตรวจคัดกรองโรคจะต้องตรวจที่สถานพยาบาลทั่วไป และเป็นผู้ป่วยไม่มีอาการหรือแสดงอาการน้อยที่ส่งตัวมาจากสถานพยาบาลทั่วไป ไม่สามารถขอเข้าพักเองได้

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย

 • เป็นผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ มีอาการไม่รุนแรง ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 7 วัน

 • มาพักเพื่อรับประทานยาให้ครบ ได้รับการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ

 • มาพักเพื่อกักตัวต่อให้ครบ 14 วัน ก่อนส่งกลับสู่ชุมชนอย่างมั่นใจว่าผู้ป่วยหายแล้ว 100%

 

ฮอสพิเทล (Hospitel)

หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ คำว่า Hospitel นั้น มาจากการผสมระหว่างคำ 2 คำ คือคำว่า Hospital ที่แปลว่า โรงพยาบาล และคำว่า Hotel ที่แปลว่า โรงแรม มีจุดประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเพียงเล็กน้อย แต่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เข้ารับการรักษา อาจจะเป็นหอพัก หรือโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่สามารถจัดตั้งขึ้นมาเองโดยไม่มีการขออนญาต จะต้องได้รับการตรวจสอบลงทะเบียนตามแนวทางของกรมการแพทย์

 

ลักษณะของฮอสพิเทล มีดังนี้

1. อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เข้ารับการรักษา โดยเป็นผู้ป่วยใหม่ หรือผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วย้ายมา (Step Down) อาจเป็นหอพัก หรือโรงแรม ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

2. อาคารของฮอสพิเทล ต้องได้รับการตรวจสอบลงทะเบียนตามแนวทางของกรมการแพทย์ โดยต้องเป็นอาคารที่มีโครงสร้างที่เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยสนับสนุนอย่างถูกหลักป้องกันโรคระบาด พร้อมทั้งมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ด้วย ผู้ป่วยต้องเข้ารับการสังเกตอาการด้วยการเอกซเรย์ปอดก่อน แล้วมีห้องปฏิบัติการตรวจพื้นฐาน (CBC) เพื่อรายงานผลสู่โรงพยาบาลแม่ข่าย

3. ผู้เข้ารับการรักษาได้รับการติดตามผลสัญญาณชีพ และ Oxygen set เป็นระยะ อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง

4. หากมีอาการผิดปกติ แพทย์เป็นผู้พิจารณาย้ายโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อการรักษาที่เหมาะสม

 

ข้อปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว และชุดเสื้อผ้าตามความเหมาะสม (บางโรงพยาบาลสนาม อาจมีการเตรียมชุดให้)

 2. สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก เช่น อุปกรณ์การเล่นการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด อาวุธ และของมีคม

 3. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้ามาในที่พัก โรงพยาบาลสนามมีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง 3 มื้อ การส่งอาหารจากภายนอก ขึ้นกับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล

 4. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย

 5. ให้พักในอาคารตลอดเวลา และไม่ให้ออกจากที่พักยกเว้นในบริเวณที่มีการกำหนดไว้ให้

 6. ห้ามย้าย สลับ หรือแลกเตียง

 7. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อพักฟื้นร่างกาย

 8. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 9. อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน

 10. ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้ง

 11. งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือการจับกลุ่มทำกิจกรรม

 12. ร่วมกันรักษาความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พัก

 13. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีไข้สูง ไอมากขึ้น เหนื่อยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันที

 

อย่างไรก็ดี ทั้งโรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล (Hospitel) จะรับผู้ป่วยจากทางโรงพยาบาลเป็นผู้ส่งตัวมา ทางผู้ป่วยเองไม่สามารถระบุเจาะจงเพื่อเข้ารับการรักษากับสถานที่ดังกล่าวได้โดยตรง ดังนั้นแล้วหากประชาชนมีความเสี่ยง ต้องเข้ารับการประเมินที่เหมาะสมกับสถานพยาบาลเสียก่อน
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเตียงโควิด-19 โทร 1669 และ 1330 ได้ 24 ชั่วโมง หรือ 1668 ในเวลา 08.00 - 22.00 น.

 

รายชื่อ Hospitel ที่สามารถเคลมประกันสุขภาพกับ OCAEN LIFE ไทยสมุทรกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

รายชื่อ Hospitel : คลิก

 

 

ที่มา

ศูนย์ข้อมูลโควิด 19, chulalongkornhospital, bangkokbiznews, thairath

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.