ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง)

ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง)
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ รับผลประโยชน์รวมสูงสุดถึง 110%*
คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง รับผลประโยชน์รวมสูงสุดถึง 120%**
เบี้ยประกันภัยชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
คุ้มครองมะเร็ง
คุ้มครองโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
คุ้มครอง 1 ปี และต่ออายุปีต่อปี / ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อปี
อายุรับประกันภัย
16 – 65 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 74 ปี คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี)
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

หมายเหตุ : (1) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามโรคที่ระบุไว้ เพียงโรคละ 1 ครั้ง ตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ แม้ว่าจะมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
           (2) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ในส่วนนี้แก่โรคร้ายแรง 48 โรค โดยจะจ่ายผลประโยชน์โรคใดโรคหนึ่งเพียงโรคเดียว และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย :    16 – 65 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 74 ปี คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี)
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :    100,000 บาท (เศษหน่วย 100,000 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด :    ไม่เกิน 5 เท่าของสัญญาหลัก และเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของ CI50 และ CI ทุกกรมธรรม์จะต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย :    เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก (รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน)
การตรวจสุขภาพ :    เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
    (บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 


 

ข้อควรทราบ :
*บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 10% สำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ในส่วนของโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสิ้นสุดลง และหากตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ (48 โรค) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ตามที่ระบุไว้ และสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดความคุ้มครอง
**บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 10% สำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ในส่วนของโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสิ้นสุดลง และบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 10% สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ และความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ในส่วนของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจสิ้นสุดลง และหากตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ (48 โรค) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ตามที่ระบุไว้ และสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดความคุ้มครอง

 • ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง) เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง (CI50)
 • % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.