OCEAN LIFE ไทยสมุทร ฉลองครบรอบ 75 ปี แจกทอง 75 บาท

ลุ้นรับจี้ทองคำรูปโอชิ หนัก 1 สลึง จำนวน 300 รางวัล

OCHI Gold

 

เพียงทำกรมธรรม์ฉบับใหม่ตามเงื่อนไข และลงทะเบียน OCEAN CONNECT

ผ่าน LINE หรือ OCEAN CLUB APP

Line OCEAN CLUB APP
 

ระยะเวลาโครงการ

20 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ช่องทางที่ร่วมรายการ

ทุกช่องทางจัดจำหน่าย

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการจับรางวัล

จี้ทองโอชิ หนัก 1 สลึง จำนวน 300 รางวัล (จับรางวัล 4 ครั้ง ครั้งละ 75 รางวัล)

ช่วงที่ชำระเบี้ย : 20 มกราคม - 31 มีนาคม 2567
วันที่จับรางวัล : 19 เมษายน 2567
วันประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2567
ของรางวัล : จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 75 รางวัล

ช่วงที่ชำระเบี้ย : 20 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567
วันที่จับรางวัล : 30 กรกฎาคม 2567
วันประกาศผล : 7 สิงหาคม 2567
ของรางวัล : จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 75 รางวัล

ช่วงที่ชำระเบี้ย : 20 มกราคม - 30 กันยายน 2567
วันที่จับรางวัล : 25 ตุลาคม 2567
วันประกาศผล : 6 พฤศจิกายน 2567
ของรางวัล : จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 75 รางวัล

ช่วงที่ชำระเบี้ย : 20 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567
วันที่จับรางวัล : 16 มกราคม 2568
วันประกาศผล :  31 มกราคม 2568
ของรางวัล : จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 75 รางวัล

รายละเอียดกิจกรรมลุ้นโชค

จี้ทองโอชิ หนัก 1 สลึง จำนวน 300 รางวัล (จับรางวัล 4 ครั้ง ครั้งละ 75 รางวัล)

ลูกค้าจะต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 และลงทะเบียน OCEAN CONNECT ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application  เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล

 • เบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (นับเบี้ยรวมสัญญาเพิ่มเติม) ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
 • หากกรมธรรม์ใหม่ มีการแนบสัญญาเพิ่มเติม เบี้ยสัญญาเพิ่มเติม ทุกๆ 5,000 บาท   ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
 • จำนวนสิทธิ์จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรกต่อกรมธรรม์ โดยนับรวมเบี้ยประกันภัยสัญญาหลักและเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์นั้นด้วย และคำนวณเบี้ยประกันภัยเป็นจำนวนเต็ม ทั้งนี้ ไม่คำนวณเศษเกินและไม่สามารถนำเศษเกินไปคำนวณรวมกับกรมธรรม์อื่น
 • ทุกช่องทางจัดจำหน่าย
 • กำหนดการจับรางวัลทุกไตรมาส
  ครั้งที่ 1 : เดือนเมษายน 2567
  ครั้งที่ 2 : เดือนกรกฎาคม 2567
  ครั้งที่ 3 : เดือนตุลาคม 2567
  ครั้งที่ 4 : เดือนมกราคม 2568
 • ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ocean.co.th)
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รางวัล

 

กำหนดการ การจับรางวัล จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 300 รางวัล

ครั้งที่ ช่วงที่ชำระเบี้ย วันที่จับรางวัล วันประกาศผล ของรางวัล
1 20 ม.ค. - 31 มี.ค. 67 19 เม.ย. 67 8 พ.ค. 67 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 75 รางวัล
2 20 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67 30 ก.ค. 67 7 ส.ค. 67 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 75 รางวัล
3 20 ม.ค. - 30 ก.ย. 67 25 ต.ค. 67 6 พ.ย. 67 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 75 รางวัล
4 20 ม.ค. - 31 ธ.ค. 67 16 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 75 รางวัล

 

 1. สำหรับลูกค้าที่ขอทำกรมธรรม์ฉบับใหม่ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 และบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัย ภายใน 10 มกราคม 2568 เท่านั้น
  1.1 การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  1.2    ผู้ร่วมกิจกรรมที่ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียน OCEAN CONNECT LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application  เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ภายใน 11 มกราคม 2568
  2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่
  iOS คลิก https://apple.co/2K0WmXM
  Android คลิก https://bit.ly/3gIHtVX
  หรือสามารถ Add LINE Official Account (@OceanLife) ได้ที่ http://bit.ly/39cBdlQ
  2.2 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ยังไม่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT บริษัทฯ จะส่ง SMS แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมดำเนินการลงทะเบียน OCEAN CONNECT และรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล
 3. การคำนวณสิทธิ์การลุ้นรางวัล
  3.1 เบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยนับรวมเบี้ยประกันภัยสัญญาหลักและเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์นั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่คำนวณเศษเกินและไม่สามารถนำเศษเกินไปคำนวณรวมกับกรมธรรม์อื่น
  3.2 หากกรมธรรม์ใหม่ มีการแนบสัญญาเพิ่มเติม เบี้ยสัญญาเพิ่มเติม ทุกๆ 5,000 บาท   ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
  3.3 สงวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลจี้ทองคำรูปโอชิ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยสิทธิ์ลุ้นรางวัลจี้ทองคำรูปโอชิที่ได้รับรางวัลแล้ว จะไม่นำไปรวมจับรางวัลจี้ทองคำรูปโอชิในครั้งถัดไป
 4. การตัดสินผู้ได้รับรางวัล
  4.1 ตัดสินด้วยการจับฉลาก โดยบริษัทฯจะรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล จับทำเป็นชิ้นส่วนรายชื่อ แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันไว้ในภาชนะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นจะใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน โดยหมุนภาชนะที่บรรจุชิ้นส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้  โดยมีการบันทึกภาพเป็นหลักฐานขณะจับรางวัลเป็นสำคัญ
  4.2 ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละครั้ง จะนำไปจับรางวัลในครั้งต่อไป
  4.3 จับฉลาก โดยผู้บริหารจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ
  4.4 จับฉลาก ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
 5. ประกาศผลการจับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ocean.co.th)
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544
 7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
 8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
 9. กรณีผู้ได้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนผ่าน Ocean Club Application หรือ LINE Official Account (@OceanLife) พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานการติดต่อรับของรางวัล
 10. กรณีผู้ได้รับรางวัลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ต้องนำหลักฐานหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจของผู้ได้รับรางวัล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอำนาจ มาเป็นหลักฐานการติดต่อรับของรางวัล
 11. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป สำหรับกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือข้อกำหนดของบริษัทฯหรือมีการสละสิทธิ์
 13. กรมธรรม์ของผู้ได้รับรางวัล ต้องมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัล จนถึงวันที่รับรางวัล
 14. ผู้ได้รับรางวัลต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ ภายใน 1 เดือน หากผู้ได้รับรางวัลขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับจากเงินที่รับคืนจากบริษัท กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล  ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัล
 15. ในกรณีที่บริษัทฯ บอกล้างสัญญาประกันภัย หลังจากมอบรางวัลแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับจากเงินที่รับคืนจากบริษัท กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล  ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัล
 16. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้ร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือลบข้อมูลใดๆ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับของรางวัลใดๆ
 17. พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 18. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 19. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น
 20. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 21. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน
 22. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 23. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1503 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 24. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ 1794/2566, 1795/2566, 1796/2566, 1797/2566
 25. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ประกาศวันหยุด 22 พ.ค. 67 วันหยุดวันวิสาขบูชา
ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ