การตั้งค่า Cookie Consent Banner

ทำไมต้องบันทึกความยินยอม
การบันทึกการขอความยินยอมเป็นเสมือน “หลักฐาน” ที่ช่วยให้คุณ (ผู้ควบคุมข้อมูล) สามารถใช้ในการแสดงให้เห็นได้ว่าปฏิบัติตาม PDPA และช่วยในการป้องกันกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้

 

บันทึกความยินยอมตามกฎหมาย (ตามแนวปฏิบัติ) ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
เนื่องจากหลักปฏิบัติหรือกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับบันทึกความยินยอมสำหรับคุกกี้ยังไม่ได้มีการกำหนดออกมา แต่ตามหลักปฏิบัติ GDPR และ PDPA แล้วควรมีการเก็บดังนี้
   - รายละเอียดเจ้าของข้อมูลที่ให้ความยินยอม
   - ข้อมูลที่เก็บ
   - ชื่อบริการที่ใช้
   - วัตถุประสงค์
   - วันเวลาที่ให้ความยินยอม

วิธีการเปลี่ยนความยินยอม

1. เลือกที่เมนู การตั้งค่า Cookie Consent ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ ocean.co.th

2. เลือกปุ่ม เปลี่ยนแปลงความยินยอม ระบบจะแสดงการตั้งค่าทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยให้ไว้ในครั้งแรก

3. คุกกี้ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการให้ความยินยอมได้เอง มีรายละเอียดดังนี้
    - คุกกี้วิเคราะห์
    - คุกกี้โฆษณา

หมายเหตุ คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้จำเป็นต่อการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์นี้ รวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถได้อย่างเหมาะสม ทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ จึงมีความจำเป็นต้องเปิดใช้งานคุกกี้นี้ตลอดเวลา

4. เมื่อเปลี่ยนแปลงความยินยอมเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม ยืนยันตัวเลือกของฉัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงความยินยอมตามที่ผู้ใช้เลือกไว้ทันที

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ