OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยืนยันศักยภาพดูแลลูกค้าก้าวผ่านวิกฤต COVID – 19

 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (CEO) ตระหนักถึงความกังวลของลูกค้าผู้เอาประกันภัยในเรื่องของการรับความคุ้มครองจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของ COVID – 19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงขอยืนยันให้ลูกค้าผู้เอาประกันมั่นใจได้ว่า บริษัทมีความมั่นคงเพียงพอ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความพร้อมในการดูแลให้ความคุ้มครองลูกค้าตามกรมธรรม์ที่ลูกค้าถือไว้ทุกประการ โดยตั้งแต่การเริ่มต้นแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในปี  2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จ่ายเคลมตามกรมธรรม์ให้กับลูกค้าที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก COVID - 19 ไปแล้วกว่า 4,700 ครั้ง มียอดเคลมกว่า 247 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังมีมาตรการเสริมความคุ้มครอง COVID -19 ครอบคลุมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นบริการ Digital Healthcare Services ที่ช่วยดูแลสุขภาพลูกค้าแบบครบวงจร โดยเฉพาะ OCEAN LIFE TELEMED บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ที่เหมาะกับลูกค้าที่มีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อย ช่วยลดความเสี่ยงจากการเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ตลอดจนมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอในการดูแลให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยทุกคนตามกรมธรรม์จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาพร้อมยึดมั่นคำสัญญาในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวนกว่า 99,000 ล้านบาท เงินสำรองประกันชีวิตจำนวนกว่า 76,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน Capital Adequacy Ratio (CAR) อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 445.59 % นับว่าเป็นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจประกันชีวิต และสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดที่ 120% ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเงิน และศักยภาพในการดูแลลูกค้าจำนวนกว่า 2 ล้านคนของบริษัท

ในขณะเดียวกัน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้พัฒนาแบบประกันสุขภาพที่รวบรวมข้อมูลความต้องการในยุค Next Normal ให้ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอยเฮลท์” ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) แบบเหมาจ่ายสูงสุด 5,000,000 บาทต่อครั้ง หรือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ “โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นชัวร์ เฮลท์” ที่พร้อมดูแลคนไทยให้มั่นใจในการใช้ชีวิต หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลในยามที่เจ็บป่วย ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นในราคาที่จ่ายไหวเพียงหลักร้อยต่อเดือน และสามารถเลือกค่าห้องได้สูงสุด 5,000 บาทต่อวัน* ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพทั้ง 2 แบบ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมรวมทั้งโรคระบาดจากไวรัส COVID – 19 เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกกลุ่ม และทุก Generation

นอกจากนั้น เพื่อดูแลลูกค้าท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ระลอกล่าสุด ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทรได้จับมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทให้ บริการ “OCEAN LIFE TELEMED” บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลชั้นนำจำนวน 35 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับผู้เอาประกันภัยทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความจำเป็นต้องติดตามอาการจากแพทย์ รวมถึงรับยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้าน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดยลูกค้าที่จะใช้บริการ “OCEAN LIFE TELEMED” ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และเคยมีประวัติการรักษาด้วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ  ในโรงพยาบาลเครือข่ายที่ให้บริการ OCEAN LIFETELEMED ซึ่งบริการดังกล่าวนี้ ให้ความคุ้มครองเฉพาะค่าแพทย์ และค่ายารักษาโรค เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์กำหนด โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

และสำหรับลูกค้าผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพ** ที่มีผลการตรวจแบบ RT-PCR พบว่าติดเชื้อ COVID-19 OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมส่งมอบชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน “LOVE LIFE SET"  ประกอบด้วยปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากผ้าโอชิ 1 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 1 ชิ้น และบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 1 ครั้ง เพื่อให้ลูกค้าใช้ดูแลสุขภาพและตรวจสอบอาการในเบื้องต้นระหว่างรอเข้ารับการรักษา โดยสามารถติดต่อขอรับชุดดูแลสุขภาพที่บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 (จำกัด 100 ชุด หรือจนกว่าชุดดูแลสุขภาพที่บ้านจะหมด แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน)

สอบถามข้อมูลบริการ OCEAN LIFE TELEMED หรือขอรับชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน “LOVE LIFE SET" ได้ที่
OCEAN Claim Hotline โทร.0 2207 8888 กด 2 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อช่วยดูแลลูกค้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 พร้อมบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ยุค NOW NORMAL เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัย ลดเสี่ยงเลี่ยงสัมผัส ให้กับลูกค้า เพื่อสามารถก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันอย่างดีที่สุด ...สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ณ สำนักงานสาขา 143 แห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 หรือเว็บไซต์ www.ocean.co.th

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัยผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

**สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

1.สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (H&S)

2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HC)

3. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย (H&S Lump Sum)

4. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย (HC เหมาจ่าย)

5. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเฮลท์พลัส (Health Plus) แบบมีความรับผิดส่วนแรก

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ