ลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ สามารถแจ้งความประสงค์ใช้เบี้ยประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 2564 ผ่าน LINE

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ใช้เบี้ยประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ ผ่านทาง LINE Official Account @OceanLife

 1. เพิ่มเพื่อนใน LINE @OceanLife 
 2. ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ OCEAN CONNECT ผ่านระบบ LINE ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ทำครั้งแรกเท่านั้น)
 3. คลิกเมนู “บริการลูกค้า”
  คลิกเมนู “แจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษี”
  คลิก “แจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษี”
  เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ “แจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษี”
  ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

  หากต้องการแก้ไขความประสงค์ สามารถคลิกปุ่ม “แก้ไข”
  เพื่อกลับไปเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้
 4. ดำเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย         
 5. เมื่อระบบมีการบันทึกข้อมูลความประสงค์เรียบร้อยแล้ว
  ลูกค้าจะได้รับ Notification ใน LINE

หมายเหตุ:
     บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลล่าสุดที่บริษัทได้รับจากท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม:
     ตามที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามายัง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร สามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ผ่านช่องทางให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว

     หากลูกค้าเคยแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ แล้ว ไม่ต้องแจ้งความประสงค์อีก และในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าไม่ให้ความยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ซึ่งอาจทำให้ลูกค้านำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้อ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้

     อนึ่ง สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่ทำไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ เพื่อนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากรหรือจะใช้หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยที่ออกโดยบริษัทฯ

     ทั้งนี้ การนำเบี้ยประกันภัยไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ