OCEAN LIFE ไทยสมุทร รับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ

คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดี ประจำปี 2564 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรูปแบบ Virtual Event ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ในการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับผู้พิการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยการหยิบยื่นโอกาสให้ผู้พิการมีความมั่นคงในชีวิต โดยใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต สร้างความภาคภูมิใจในกับตนเอง ครอบครัว และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ