OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพดีทั่วไทย

 

      OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพดีทั่วไทย ภายใต้แนวคิด LOVE MINDSET ให้ความรักเป็นพลังในการดำเนินชีวิตฝ่าทุกวิกฤต ซึ่งหนึ่งพลังความรักคือ LOVE YOUR HEALTH สนับสนุนให้คนไทยรักสุขภาพ มีร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับโรคภัยในอนาคต โดยได้ร่วมสนับสนุนงานวิ่ง Dongmafai Trail Run ครั้งที่ 5 ณ วัดป่าดงมะไฟ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ด้วยการมอบความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับนักวิ่ง จำนวนกว่า 1,000 คน จำนวนเงินเอาประกันภัยคนละ 100,000 บาท รวมความคุ้มครองกว่า 100 ล้านบาท โดยมีคุณไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมวิ่งครั้งนี้นับเป็นการวิ่งการกุศลเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาวัดดงมะไฟ และสมทบทุนกองทุนโครงการฝายต้นน้ำพัฒนาชุมชนแหล่งปลูกกาแฟบ้านดงมะไฟ โอกาสเดียวกันนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ร่วมมอบกระปุกออมสินโอชิให้กับศูนย์พัฒนาเด็กประจำหมู่บ้านดงมะไฟ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการออมสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนในอนาคตอีกด้วย

 

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ