ประกาศแจ้งยกเลิกสำนักงานสาขา ไทยสมุทรประกันชีวิต

 

ประกาศแจ้งยกเลิกสำนักงานสาขา 7 สาขา โดยโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของสาขาต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

ยกเลิก สาขาแกลง
โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของ สาขาระยอง
ณ อาคารเลขที่ 15/9 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทร 0 3861 1129
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ยกเลิก สาขาคลองขลุง
โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของ สาขากำแพงเพชร
ณ อาคารเลขที่ 1 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0 5571 1041
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ยกเลิก สาขาบ้านตาก
โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของ สาขาตาก
ณ อาคารเลขที่ 18/22-23 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทร 0 5554 0858
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

ยกเลิก สาขาบ้านไผ่
โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของ สาขาขอนแก่น
ณ อาคารเลขที่ 243/41 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร 0 4323 6656
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ยกเลิก สาขาโพธาราม
โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของ สาขาบ้านโป่ง
ณ อาคารเลขที่ 17/20 หมู่ที่ 15 ถ.ทรงพล ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร 0 3221 1869
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ยกเลิก สาขาภาชี
โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของ สาขาพระนครศรีอยุธยา
ณ อาคารเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 2 ถ.สายเอเชีย ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 0 3534 5069
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ยกเลิก สาขาสว่างแดนดิน
โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของ สาขาอุดรธานี
ณ อาคารเลขที่ 115 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร 0 4232 5971
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ