สมัครใช้บริการรับเอกสารทาง Email ผ่านบริการ OCEAN CONNECT

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ชวนคุณสมัครใช้บริการรับเอกสารทาง E-Mail  เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษได้ ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ปลอดภัย ลดการสัมผัสกระดาษ  ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ลงทะเบียนสมัคร ผ่าน LINE Official Account OCEAN LIFE คลิก : https://bit.ly/3vuvK3j

ง่ายๆ  ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เท่านี้ก็รอรับเอกสารแจ้งเตือนต่างๆ จากบริษัทได้

เอกสารที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

  • หนังสือแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน
  • หนังสือแจ้งรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
  • หนังสือแจ้งรับเงินครบกำหนดสัญญา
  • หนังสือแจ้งข้อมูลการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยเงินกู้
  • หนังสือแจ้งข่าวสารอื่นๆ

 

สมัครแล้ว อย่าลืมกด “Activate”  จากอีเมลที่คุณสมัครด้วยนะ

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบในอีเมลของท่านที่กล่องรับจดหมาย (Inbox)  หากไม่พบกรุณาตรวจสอบซ้ำที่ถังขยะของอีเมล (Junk Mail)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2207 8888

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ