สมัครใช้บริการรับเอกสารทาง Email ผ่านบริการ OCEAN CONNECT | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

สมัครใช้บริการรับเอกสารทาง Email ผ่านบริการ OCEAN CONNECT

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ชวนคุณสมัครใช้บริการรับเอกสารทาง E-Mail  เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษได้ ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ปลอดภัย ลดการสัมผัสกระดาษ  ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

สามารถลงทะเบียนสมัครง่ายๆ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เท่านี้ก็รอรับเอกสารแจ้งเตือนต่างๆ จากบริษัทได้

 

เอกสารที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- หนังสือแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน

- หนังสือแจ้งรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

- หนังสือแจ้งรับเงินครบกำหนดสัญญา

- หนังสือแจ้งข้อมูลการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยเงินกู้

- หนังสือแจ้งข่าวสารอื่นๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2207 8888

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.