สมัครงานออนไลน์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

สมัครงานออนไลน์

 
1 ประวัติส่วนตัว 2 ประวัติครอบครัว 3 ประวัติการศึกษา 4 ความสามารถ 5 ประวัติการทำงาน 6 รายละเอียดอื่นๆ 7 Preview
รูปถ่าย
ขนาดของไฟล์ต้องน้อยกว่า 2 MB
นามสกุลของไฟล์ที่อนุญาต: gif jpg jpeg png.
สำเนา
ขนาดของไฟล์ต้องน้อยกว่า 2 MB
นามสกุลของไฟล์ที่อนุญาต: gif jpg jpeg png.
ขนาดของไฟล์ต้องน้อยกว่า 2 MB
นามสกุลของไฟล์ที่อนุญาต: gif jpg jpeg png.
ขนาดของไฟล์ต้องน้อยกว่า 2 MB
นามสกุลของไฟล์ที่อนุญาต: gif jpg jpeg png.
ขนาดของไฟล์ต้องน้อยกว่า 2 MB
นามสกุลของไฟล์ที่อนุญาต: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
ประวัติส่วนตัว
ปี
กรอกเฉพาะตัวเลขอายุเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น
กิโลกรัม
กรอกเฉพาะตัวเลขน้ำหนักเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น
เซนติเมตร
กรอกเฉพาะตัวเลขส่วนสูงเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.