รายงานมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รายงานมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

แบบประกัน

|

ข้อมูลกองทุน

|

รายงานมูลค่าหน่วยลงทุน ( NAV )

|

ข่าวสาร Unit Linked

|

ดาวน์โหลดเอกสาร Unit Linked

มูลค่าหน่วยลงทุนวันที่ 20 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ราคา ณ วันที่   ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
(NAV)
ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(Bid Price)
ราคาขาย
หน่วยลงทุน
(Offer Price)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)
20/9/2564 ABV กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 35.3376 35.3376 35.3377 417
20/9/2564 1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 57.9466 57.9466 57.9467 459
20/9/2564 K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13.2371 13.2371 13.2372 46,582
20/9/2564 K-CBOND กองทุนเปิด เค หุ้นกู้ 18.2262 18.2262 18.2263 8,674
20/9/2564 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 95.3779 95.2825 95.4734 13,184
 

หมายเหตุ : ราคาหน่วยลงทุนเป็นราคาที่บริษัทใช้ทำรายการ อ้างอิงจาก บลจ. (กองทุนรวม)

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ค้นหากองทุนที่ต้องการ

หน่วย : บาท

 
ราคา ณ วันที่   ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
(NAV)
ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(Bid Price)
ราคาขาย
หน่วยลงทุน
(Offer Price)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)
20/9/2564 ABV กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 35.3376 35.3376 35.3377 417
20/9/2564 1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 57.9466 57.9466 57.9467 459
20/9/2564 K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13.2371 13.2371 13.2372 46,582
20/9/2564 K-CBOND กองทุนเปิด เค หุ้นกู้ 18.2262 18.2262 18.2263 8,674
20/9/2564 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 95.3779 95.2825 95.4734 13,184
 
17/9/2564 ABV กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 35.4269 35.4269 35.4270 420
17/9/2564 1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 58.8015 58.8015 58.8016 467
17/9/2564 K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13.2369 13.2369 13.2370 46,130
17/9/2564 K-CBOND กองทุนเปิด เค หุ้นกู้ 18.2276 18.2276 18.2277 8,666
17/9/2564 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 96.7698 98.6730 96.8667 13,380
 
16/9/2564 ABV กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 35.5159 35.5159 35.5160 422
16/9/2564 1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 59.0249 59.0249 59.0250 469
16/9/2564 K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13.2369 13.2369 13.2370 46,190
16/9/2564 K-CBOND กองทุนเปิด เค หุ้นกู้ 18.2384 18.2384 18.2385 8,662
16/9/2564 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 97.1460 97.0489 97.2432 13,425
 
15/9/2564 ABV กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 35.5438 35.5438 35.5439 422
15/9/2564 1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 58.8461 54.8461 54.8462 467
15/9/2564 K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13.2368 13.2368 13.2369 46,088
15/9/2564 K-CBOND กองทุนเปิด เค หุ้นกู้ 18.2570 18.2570 18.2571 8,659
15/9/2564 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 96.8799 96.7830 96.9769 13,391
 
14/9/2564 ABV กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 35.5039 35.5039 35.5040 424
14/9/2564 1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 58.7526 58.7526 58.7527 467
14/9/2564 K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13.2367 13.2367 13.2368 45,996
14/9/2564 K-CBOND กองทุนเปิด เค หุ้นกู้ 18.2500 18.2500 18.2501 8,647
14/9/2564 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 96.7383 96.6416 96.8351 13,360
 
13/9/2564 ABV กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 35.4742 35.4742 35.4743 424
13/9/2564 1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 58.9257 58.9257 58.9258 469
13/9/2564 K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13.2365 13.2365 13.2366 45,806
13/9/2564 K-CBOND กองทุนเปิด เค หุ้นกู้ 18.2489 18.2489 18.2490 8,635
13/9/2564 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 97.4216 97.3242 97.5191 13,463
 
10/9/2564 ABV กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 35.4339 35.4339 35.4340 423
10/9/2564 1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 58.8615 58.8615 58.8616 468
10/9/2564 K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13.2362 13.2362 13.2363 45,497
10/9/2564 K-CBOND กองทุนเปิด เค หุ้นกู้ 18.2450 18.2450 18.2451 8,619
10/9/2564 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 97.7954 97.6976 97.8933 13,515
 

หมายเหตุ : ราคาหน่วยลงทุนเป็นราคาที่บริษัทใช้ทำรายการ อ้างอิงจาก บลจ. (กองทุนรวม)

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 30 วัน

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.