บริการปรึกษาประกันชีวิตกลุ่ม | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

บริการปรึกษาประกันชีวิตกลุ่ม

 

ในปี 2557 ได้ให้บริการด้านประกันชีวิตกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุง พัฒนาระบบการบริการ Web Claim และ Web Member ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการบริการลูกค้าและสมาชิกประกันกลุ่มสำหรับบริษัท หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และสหกรณ์ออมทรัพย์ อีกทั้งยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ไปยังนิคมอุตสาหกรรมและสหกรณ์ทั่วประเทศ

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.