ซื้อประกันออนไลน์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ซื้อประกันออนไลน์

 

ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจึงเล็งเห็นโอกาสที่ดีจึงได้เปิดช่องทางการขายประกันใหม่ทางอินเตอร์เน็ต ซื้อประกันออนไลน์ได้ทันที ที่ www.oceanlifeonline.com  เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยเน้นผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้เอาประกัน รวมไปถึงการจัดการบริหารกรมธรรม์ได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการลดขั้นตอนการทำประกันที่ยุ่งยากออกไป เพื่อให้การทำประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย และไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปพร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลอย่างใกล้ชิดผ่าน Live Chat เสมือนมีตัวแทนประกันชีวิตส่วนตัว

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.