โอชิพยากรณ์ x มูเตเวิร์ล

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับวอลเปเปอร์เสริมดวง

ชื่อกิจกรรม : ดาวน์โหลดวอลเปเปอร์เสริมดวง โอชิพยากรณ์ x มูเตเวิร์ล เสริมดวงรับปีใหม่ไทย

รายละเอียดกิจกรรม : ดาวน์โหลดวอลเปเปอร์เสริมดวง โอชิพยากรณ์ x มูเตเวิร์ล ที่มีให้เลือกเสริมดวงกันถึง 5 ด้าน การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ โชคลาภ เพียงลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/36YEf0e

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 11 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565

ของรางวัล : วอลเปเปอร์เสริมดวง โอชิพยากรณ์ x มูเตเวิร์ล มีทั้งหมด 5 แบบ ดังนี้

 • เสริมดวงการงาน
 • เสริมดวงการเงิน
 • เสริมดวงความรัก
 • เสริมดวงสุขภาพ
 • เสริมดวงโชคลาภ

 

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม : สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “วอลเปเปอร์เสริมดวง โอชิพยากรณ์ x มูเตเวิร์ล เสริมดวงรับปีใหม่ไทย” ที่ : https://bit.ly/36YEf0e เท่านั้น

วิธีการร่วมกิจกรรม :  

 1. เข้าใช้งาน https://bit.ly/36YEf0e
 2. กดเข้าร่วมกิจกรรม “ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพื่อรับวอลเปเปอร์เสริมดวง โอชิพยากรณ์ x มูเตเวิร์ล”
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
 4. กดดาวน์โหลดวอลเปเปอร์เสริมดวง  โอชิพยากรณ์ x มูเตเวิร์ล

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
 2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 11 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
  (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น., วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ