OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต
ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช


เปิดบริการใหม่ล่าสุด บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์บนเว็บไซต์

OCEANLIFE TeleMED x VIRTUAL HOSPITAL คืออะไร?

คือ บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ผ่านระบบของ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสมิติเวช พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วยได้รับยาที่แพทย์สั่งโดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถใช้สิทธิ์จากประกันที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก หรือ OPD ที่มีอยู่ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายใต้วงเงินความคุ้มครอง (ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่มี)

เข้าถึงการรักษามาตรฐานระดับสากล
ด้วยแพทย์จากสมิติเวช ได้ง่ายๆ

OCEANLIFE TeleMED x VIRTUAL HOSPITAL ใช้อย่างไร?

ใครที่ใช้บริการได้บ้าง?

 • ลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ถือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถใช้บริการได้โดย ไม่ต้องสำรองจ่าย หากค่าบริการเกินวงเงินสิทธิ์ความคุ้มครอง ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการส่วนเกินเอง

  ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองครอบคลุมทั้ง
  รายเดี่ยวและรายกลุ่ม

 • สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ไม่มีสิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสามารถใช้บริการได้ โดยชำระค่าบริการเอง

ป่วยแบบนี้ ไม่ควรใช้บริการ

 • อาการป่วยที่ต้องการดูแลรักษาอย่างฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ

 • อาการป่วยที่มีลักษณะเรื้อรัง ซึ่งไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยร่างกายจากแพทย์มาก่อน

 • อาการป่วยอื่นใดที่จำเป็นต้องตรวจร่างกายโดยละเอียด เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

 • โปรดติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล หรือ เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
ข้อควรทราบ : ความคุ้มครอง การจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

OCEANLIFE TeleMED x VIRTUAL HOSPITAL ดีอย่างไร?


1. สะดวก อยู่ที่ไหนก็ ปรึกษาแพทย์สมิติเวชออนไลน์ง่าย ๆ ได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และประหยัดเวลาในการรอพบแพทย์

3. ไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถใช้สิทธิ์จากประกันตามคุ้มครองของกรมธรรม์

4. มีบริการจัดส่งยาถึงบ้าน ลดโอกาสการรับเชื้อโรค เมื่อต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
ลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร
ที่ถือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

OCEANLIFE TeleMED x VIRTUAL HOSPITAL วิธีใช้บริการ

1. เข้ารับบริการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
 • Application : Samitivej Plus
 • LINE : @samitivej
 • https://virtual.samitivejhospitals.com
2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และกดยอมรับข้อตกลง
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
4. เตรียมบัตรประชาชน และ/หรือบัตร ocean care card
5. พยาบาลสอบถามอาการเบื้องต้น ตรวจสอบสิทธิ์และวงเงินความคุ้มครอง
6. เริ่มสนทนาเพื่อปรึกษาแพทย์ออนไลน์
(15 นาที / ครั้ง) (ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท / ครั้ง)
7. สรุปค่าใช้จ่ายและเลือกชำระค่าบริการ (กรณีที่ค่าใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรืออยู่นอกเหนือความคุ้มครองที่มี จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม)
8. รอรับยาที่บ้าน (กรณีที่แพทย์มีการจ่ายยา)

1. เข้ารับบริการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
 • Application : Samitivej Plus
 • LINE : @samitivej
 • https://virtual.samitivejhospitals.com

2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
และกดยอมรับข้อตกลง

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

4. เตรียมบัตรประชาชน และ/หรือบัตร ocean care card

5. พยาบาลสอบถามอาการเบื้องต้น ตรวจสอบสิทธิ์และวงเงินความคุ้มครอง

6. เริ่มสนทนาเพื่อปรึกษาแพทย์ออนไลน์
(15 นาที / ครั้ง) (ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท / ครั้ง)

7. สรุปค่าใช้จ่ายและเลือกชำระค่าบริการ (กรณีที่ค่าใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรืออยู่นอกเหนือความคุ้มครองที่มี จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม)

8. รอรับยาที่บ้าน (กรณีที่แพทย์มีการจ่ายยา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2207 8888
1. สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่มีกรมธรรม์ของบริษัท และกรมธรรม์ดังกล่าวมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และในวันที่ใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL กรมธรรม์และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ดังกล่าวต้องมีผลบังคับ
2. ค่าบริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา จะถูกหักออกจากผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากการใช้บริการเกินวงเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองในกรมธรรม์ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการส่วนต่างด้วยตนเอง
3. สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์นอกเหนือจากข้อ 1. สามารถใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการด้วยตนเอง
4. ไม่สามารถให้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ในกรณี ดังนี้
       4.1 ความเจ็บป่วยที่ต้องการดูแลรักษาอย่างฉุกเฉิน / อุบัติเหตุ
       4.2 ความเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ non-minor conditions หรือ serious healthcare issues
       4.3 ความเจ็บป่วยที่มีลักษณะเรื้อรัง ซึ่งยังไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยร่างกายจากแพทย์มาก่อน
       4.4 ความเจ็บป่วยอื่นใดที่จำเป็นต้องตรวจร่างกายโดยละเอียดเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
       4.5 กรณีอื่นๆ ตามที่ ผู้ให้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL กำหนด
5. การใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL เป็นการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลสมิติเวช โดยลูกค้าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการเข้ารับบริการด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มนั้นตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลสมิติเวช ก่อนใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL กรุณาตรวจสอบ ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ที่ให้บริการดังกล่าวให้เข้าใจโดยละเอียด
6. กรณีที่ลูกค้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข่าวสารทางการตลาดบนเว็บไซต์ https://virtual.samitivejhospitals.com/webview/privacy.html บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งต่อหรือส่งข้อมูลตามรายละเอียดดังกล่าวแต่อย่างใด
7. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การวิเคราะห์ผลวินิจฉัยของแพทย์ การให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นการให้บริการโดยโรงพยาบาลสมิติเวชโดยตรง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าวแต่อย่างใด
8. บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ไม่ใช่การประกันภัย และไม่ได้ทำหน้าที่แทนแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของบริษัท และไม่ถือว่าบริษัทรับทราบหรือรู้ถึงข้อมูลการรักษาสุขภาพของลูกค้าแต่อย่างใด
9. ข้อมูลประวัติผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของการบริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL และการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นั้นมาจากโรงพยาบาลสมิติเวช
10. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข ก่อนใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL
11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียด หรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช โทร 0 2022 2222
13. สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL เป็นการให้บริการบนแพลตฟอร์มประเภทใด
ตอบ: บริการนี้สามารถเข้าใช้งานได้บนเว็บไซต์

2. บริการนี้ สำหรับการปรึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวชเท่านั้นใช่หรือไม่
ตอบ: ใช่ โดยเป็นแพทย์ที่ให้บริการจากโรงพยาบาลสมิติเวช สาขา ศรีนครินทร์

3. หากทำการรักษาอยู่โรงพยาบาลอื่น สามารถเข้ารับบริการนี้ได้หรือไม่
ตอบ: รับบริการได้ ส่วนค่าใช้จ่ายหรือสิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่าย ขึ้นกับประเภทและสัญญากรมธรรม์ของท่าน

4. การเบิกค่าใช้จ่ายครอบคลุมส่วนใดบ้าง
ตอบ: ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการพบแพทย์ โดยระยะเวลาในการพบแพทย์ 15 นาที มีค่าใช้จ่าย 500 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ลูกค้าสามารถชำระตามจริง หรือใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตามสัญญาในกรมธรรม์ (ถ้ามี) 

5. สัญญาณ Internet ขัดข้อง หรือเว็บไซต์ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ใช้งานไม่ได้
ตอบ: สามารถติดต่อได้ที่ สมิติเวช 02-022-2222 ตลอด 24 ชม. หรือ หากระหว่างสนทนากับพยาบาลหรือแพทย์ผ่าน SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL แล้วลูกค้ามีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทางโรงพยาบาลจะโทรกลับ ทั้งนี้ หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL 02-378-9124

6. ค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องทำการนัดหมายอีกครั้ง
ตอบ: การคิดค่าใช้จ่ายจะเริ่มต้นเมื่อพบแพทย์ และสนทนากับแพทย์จนครบถ้วน หากระหว่างการสนทนา เกิดปัญหาการสนทนายังไม่จบ จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลติดต่อกลับไปยังลูกค้าและแนะนำให้คนไข้ติดต่อเข้ามาใหม่โดยเป็นการคิดค่าบริการแบบต่อเนื่อง ไม่คิดค่าบริการใหม่

7. ค่าบริการทางการแพทย์ต้องชำระอย่างไร
ตอบ: ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 ต่อ 15 นาที แต่หากพบอาการที่คนไข้ควรจะพบแพทย์เฉพาะทาง หรือเป็นการรักษาต่อเนื่อง ค่าแพทย์สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ต่อ 15 นาที กรุณาสอบถามค่าบริการอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อรับบริการกับทางโรงพยาบาล

8. เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับหลังรับคำปรึกษาจากแพทย์
ตอบ: หลังรับคำปรึกษาจากแพทย์ ลูกค้าจะได้รับเอกสารดังนี้
• เอกสารชื่อ “Summary Report” ให้กับลูกค้า โดยจะระบุข้อมูลผู้ป่วย, ข้อมูลแพทย์, อาการนำ, การวินิจฉัยเบื้องต้น, คำแนะนำของแพทย์ รวมถึงรายละเอียดของยาที่ได้รับ (กรณีมียา)
• ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (กรณีคนไข้ชำระเอง) หรือ สำเนาใบแจ้งหนี้ (กรณีใช้สิทธิ์ประกันหรือบริษัทคู่สัญญา)

9. ช่องทางการชำระเงิน กรณีประกันไม่คุ้มครอง / ส่วนเกินสิทธิ์
ตอบ:  ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อความผ่านทาง SMS หรืออีเมลที่ลูกค้าใช้ลงทะเบียนใช้งาน พร้อมแนบ Payment Link (เว็บไซต์ในการชำระค่าบริการ) ให้กับลูกค้าโดยตรง และเมื่อชำระเสร็จสิ้น จะได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริง โดยมีตราประทับจากโรงพยาบาล ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งโรงพยาบาลไว้

10. ความสามารถในการให้บริการ
ตอบ: ในการให้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลรอรับสายที่เพียงพอ แต่หากมีผู้ใช้บริการมาก โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนในสายเมื่อลูกค้ารอนานเกิน 2 นาที เพื่อให้เลือกรอสายหรือฝากข้อความ หากลูกค้าเลือกรอสาย ระบบจะเตือนทุก ๆ 2 นาที แต่หากลูกค้าเลือกฝากข้อความ สามารถระบุรายละเอียดอาการ เบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและรับคำปรึกษา

11. การจัดส่งยา
ตอบ: บริการจัดส่งยาตามคำสั่งแพทย์หลังรับคำแนะนำผ่าน SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL โดยมีข้อจำกัดสำหรับยาบางประเภท ผ่านการจัดส่ง 2 รูปแบบ คือ
1. Same Day Delivery เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบางพื้นที่ ภายใน 90นาที
2. Next Day Delivery ภายใน 1-2 วัน โดยยาจะถูกบรรจุในถุงทึบหรือกล่องทึบปิดผนึก เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ
หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง อาจจะใช้เวลามากกว่า 2 วัน (ยะลา ,ปัตตานี , นราธิวาส)

12. การอธิบายการใช้ยา
ตอบ: หากลูกค้าได้รับยาเรียบร้อยแล้วจะมีการติดต่อจากเภสัชกรภายใน 1 ชั่วโมง แต่หากลูกค้าไม่สะดวก สามารถติดต่อกลับมาที่เบอร์ 02-022-2222 ได้ตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ที่ดูแลบริการ Telemedicine SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL วันละ 9 ท่าน

13. ลูกค้าจะซื้อยาเองได้หรือไม่?
ตอบ: ลูกค้าสามารถสนทนากับแพทย์เพื่อขอทราบรายการยาที่ต้องการไปซื้อเองได้ โดยแพทย์จะระบุยาที่ต้องซื้อเป็นลักษณะชื่อยาทั่วไปแบบ Generic Name รวมถึงปริมาณยา วิธีรับประทานหรือใช้ ซึ่งจะระบุอยู่ใน Summary Report  

14. แพทย์จะระบุปริมาณยาในการจ่ายยาแต่ละครั้งหรือไม่?
ตอบ: แพทย์จะวินิจฉัยตามอาการจากการสนทนาและซักประวัติ โดยไม่จ่ายยาเกิน 7 วัน หากไม่ใช่กรณีการรักษาต่อเนื่อง โดยระหว่าง 7 วันนี้ จะมีพยาบาลโทรติดตามอาการป่วยกับคนไข้ หากอาการไม่ดีขึ้นจะแนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ลูกค้าสามารถใช้ใน Summary report  เดิม แทนประวัติการรักษาได้

15. กรณีลูกค้าได้รับยาไม่ครบ ยาชำรุด/เสียหาย
ตอบ: หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับยา อาทิ ยาไม่ครบ ยาชำรุดหรือเสียหาย สามารถแจ้งโรงพยาบาลได้โดยตรงที่หมายเลข 02-022-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง หากตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดปัญหา ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาชุดใหม่ไปให้ ไม่เกิน 90 นาทีในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีบางพื้นที่  โดยขั้นตอนการรับยาอยู่ในความรับผิดชอบของทางโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับคนไข้กรณีที่พบว่าเกิดปัญหาจากการจัดส่งยา

16. กรณีลูกค้าแพ้ยา
ตอบ: เมื่อได้รับยาแล้วพบว่ามีอาการแพ้ยา ลูกค้าสามารถติดต่อโรงพยาบาลสมิติเวชโทร. 02-022-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อติดต่อแจ้งเรื่องสงสัยแพ้ยา โดยขั้นตอนต่างๆ จะเป็นไปตามหลักการดำเนินการที่ทางโรงพยาบาลกำหนดและรองรับ 

17. ข้อจำกัดในการจ่ายยา
ตอบ: ยาบางประเภทจะไม่สามารถสั่งจ่ายผ่านบริการ Telemedicine ได้ อาทิ
- ยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท / ยาที่มีความเสี่ยงสูง :  กลุ่มยา  Sedative drug ยาจิตเวช, Narcotic drug เช่น มอร์ฟีน    
- ยาที่แพทย์จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยจากทางร่างกายโดยตรงก่อน (Physical Examination)  จึงจะสั่งยาได้ 
- ยาที่รักษาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น กลุ่มยาโรคหัวใจ เบาหวาน จิตเวช เป็นต้น  โดยในการรับยาครั้งแรก จะต้องเข้ามาตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่หากต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ในการสั่งยาได้ตามการวินิจฉัยของแพทย์อีกครั้ง 

18. ในการรับบริการ Telemedicine - SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL
ตอบ: หากมีกรณีดังกล่าวนี้ ขอแนะนำให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงก่อน เพื่อการดูแลได้ทันท่วงที ได้แก่
• ความเจ็บป่วยที่ต้องการดูแลรักษาอย่างฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ
• ความเจ็บป่วยที่ไม่ใช่  non-minor conditions  หรือ  serious healthcare issues
• ความเจ็บป่วยที่มีลักษณะเรื้อรังซึ่งยังไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยร่างกายจากแพทย์มาก่อน
• ความเจ็บป่วยอื่นใดที่จำเป็นต้องตรวจร่างกายโดยละเอียดเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
* Simple disease เช่น โรคหวัด โรคคออักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคท้องร่วง โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ภูมิแพ้ ผื่นแพ้ ปวดศีรษะ ปวดท้องประจำเดือน เวียนศีรษะ เป็นต้น 

19. บริการนี้สามารถใช้งานเมื่อเดินทางอยู่ต่างประเทศได้หรือไม่?
ตอบ: ทั้งนี้ ขึ้นกับสัญญาที่ผู้ถือกรมธรรม์ตามสิทธิ์ได้ซื้อไว้ว่าครอบคลุมการรักษาที่ต่างประเทศ หรือการรักษาตามเงื่อนไขของสัญญาหรือไม่ โดยการรักษาผ่านระบบ Telemedicine- SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL นั้น ลูกค้าต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วนำค่าใช้จ่ายมาเบิกภายหลัง และการพิจารณาจะขึ้นกับข้อกำหนดในสัญญา

20. กรณีลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เกินสิทธิ์เบิกจ่าย สามารถชำระเงินช่องทางใดได้บ้าง?
ตอบ: Online Banking (ชำระผ่านบัตรเดบิต) และ Credit Card (ชำระผ่านบัตรเครดิต)  โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินให้ลูกค้าโดยตรง หลังจากที่ได้รับการปรึกษาแล้ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
• กรณีเกี่ยวกับสิทธิ์ประกันชีวิต โทร. OCEAN LIFE Call Center 0 2207 8888
• กรณีเกี่ยวกับการใช้งานบริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ติดต่อโรงพยาบาลสมิติเวช โทร. 02-022-2222