ขั้นตอนการแลกรับ
ผ่าน

1. เข้าใช้งาน Ocean Club App > เมนูสิทธิประโยชน์ (Privilege) > ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)

2. กดแลกรับ OCEAN LIFE SAVER > กรอกที่อยู่จัดส่งสติกเกอร์

3. กดยืนยันการแลกรับ OCEAN LIFE SAVER

4. คุณจะได้รับ SMS แจ้งรอการจัดส่ง 15 วัน (ภายใน 7 วันทำการ)

5. ลูกค้าได้รับสติกเกอร์ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ SMS

ขั้นตอนการแลกรับ ผ่าน

เข้าใช้งาน Ocean Club App > เมนูสิทธิประโยชน์ (Privilege) > ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)

กดแลกรับ OCEAN LIFE SAVER > กรอกที่อยู่จัดส่งสติกเกอร์

กดยืนยันการแลกรับ OCEAN LIFE SAVER

คุณจะได้รับ SMS แจ้งรอการจัดส่ง 15 วัน (ภายใน 7 วันทำการ)

ลูกค้าได้รับสติกเกอร์ ภายใน 15 วันทำการ นับจาก
วันที่ได้รับ SMS

ขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อ Activate
สติกเกอร์ QR Code

1. ดาวน์โหลด MEiDTH Application และติดตั้ง

2. กดสมัครสมาชิก

3. กรอกข้อมูลและคลิกเลือก "ฉันเป็นลูกค้าของไทยสมุทร"

4. เลือก เมนูประวัติสุขภาพ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5. เลือก เมนูเชื่อมต่อริสต์แบนด์ / สติกเกอร์

6. กรอก ID และ PIN ที่ระบุบนสติกเกอร์ /
ริสต์แบนด์ เพื่อเชื่อมต่อกับ Application

ขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อ Activate สติกเกอร์ QR Code1. ดาวน์โหลด MEiDTH Application และติดตั้ง


2. กดสมัครสมาชิก


3. กรอกข้อมูลและคลิกเลือก "ฉันเป็นลูกค้าของไทยสมุทร"


4. เลือก เมนูประวัติสุขภาพ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


5. เลือก เมนูเชื่อมต่อริสต์แบนด์ / สติกเกอร์


6. กรอก ID และ PIN ที่ระบุบนสติกเกอร์ / ริสต์แบนด์
เพื่อเชื่อมต่อกับ Application