คืออะไร?
คือ บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉิน

หนึ่งในนวัตกรรมการดูแลชีวิตใหม่ล่าสุดจาก
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่พร้อมช่วยเหลือคุณ
ในทุกที่ ทุกเวลา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เช่น อุบัติเหตุ หรืออาการป่วยกำเริบ
OCEAN LIFE SAVER พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

เป็นเครื่องมือจัดเก็บ
ข้อมูลทางการแพทย์

พกติดตัวได้
ทุกที่ ทุกเวลา

เป็นเครื่องมือจัดเก็บ
ข้อมูลทางการแพทย์
พกติดตัวได้
ทุกที่ ทุกเวลา
เหมาะกับใคร ?


ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว
เช่น โรคหัวใจผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
ในการเกิดอุบัติเหตุผู้สูงอายุหรือ
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เด็กอายุ 5-10 ปี
ที่มีโอกาสพลัดหลงได้ง่าย

ดีอย่างไร ?

พูดแทนคุณยามฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินผู้ที่เข้ามา
ช่วยเหลือสามารถสแกน QR CODE
เพื่อดูข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทันที
ลดขั้นตอนการสอบถามประวัติก่อน
ส่งตัวทำการรักษาในขั้นต่อไป

ขอความช่วยเหลือได้ทันที

เนื่องจาก MEiD สามารถระบุข้อมูล
ส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
ติดต่อฉุกเฉิน และกรุ๊ปเลือดได้ ทำให้
ผู้ช่วยเหลือสามารถติดต่อกลับเบอร์
โทรฉุกเฉินที่ระบุไว้ได้

เป็นตัวแทนบัตรข้อมูลคนไข้

สามารถลดปัญหาการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ได้ เช่น ในกรณี
ที่ผู้ประสบเหตุจำชื่อโรคประจำตัว หรือ
ยาที่ทานแล้วมีอาการแพ้ หรือจำผล
ตรวจเลือดล่าสุดไม่ได้ เป็นต้น
อยากใช้
ต้องทำอย่างไร ?รับ OCEAN LIFE SAVER
ได้ง่ายๆ เพียงใช้

OCHI COIN
500 เหรียญ

แลกรับ

ผ่าน

OCEAN CLUB APP

ขั้นตอนการแลกรับ OCEAN LIFE SAVER

ดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP

อยากใช้ ต้องทำอย่างไร ?
รับ OCEAN LIFE SAVER ได้ง่าย ๆ เพียงใช้
OCHI COIN 500 เหรียญ
แลกรับ ผ่าน OCEAN CLUB APP

ขั้นตอนการแลกรับ OCEAN LIFE SAVERดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP

                  
1. สำหรับผู้ใช้บริการ Ocean Club Application เท่านั้น 2. ใช้ Ochi Coin 500 เหรียญ แลกรับสติกเกอร์ OCEAN LIFE SAVER 3. ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS หลังจากกดรับสิทธิ์ผ่าน Ocean Club Application ภายใน 15 วันทำการ 4. หลังจากได้รับ SMS บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ภายใน 15 วันทำการ 5. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด 6. ในกรณีที่กดแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถขอคืนคะแนนหรือขอคืนสิทธิ์ได้ทุกกรณี 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9. เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการ MEiDTH เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด Ocean Club Application เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์เท่านั้น 10. ทางบริษัทผู้ให้บริการ MEiDTH Application ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 11. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้บริการ MEiDTH Application เพิ่มเติม โทร. 0 97987 9747 12. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ Ocean Club Application โทร 0 2207 8888 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)