คืออะไร?
คือ บริการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมและ
มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ไปดูแลคุณหรือ
คนที่คุณรัก


นี่คือหนึ่งในบริการใหม่
ด้วยรักจากใจ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมให้บริการโดย
คลิกเพื่อดูขอบเขตการให้บริการแต่ละประเภท
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยพยาบาล
นักกายภาพบำบัด
ผู้ช่วยการพยาบาล
เหมาะกับใคร ?ให้ OCEAN LIFE MY NURSE เป็นตัวช่วยให้กับ ผู้ป่วย
ที่ต้องการการดูเป็นพิเศษ หลังออกจากโรงพยาบาล
และกลับมา พักฟื้นที่บ้าน


การนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลอาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเสมอไป
ในเมื่อ บ้าน คือ สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการพักฟื้นและ
ผู้ป่วยไม่ต้องปรับตัวมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่คุ้นเคย
ดีอย่างไร ?เพราะคุณหรือคนที่คุณรักจะได้รับ
การดูแล จากผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วย
ประสบการณ์ ผ่านการสัมภาษณ์
ด้านทัศนคติและการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมแล้ว

ผู้ป่วยได้กลับมาพักฟื้น
อยู่ที่บ้าน จะไม่รู้สึกอึดอัดและไม่ต้อง
ปรับตัวมาก อีกทั้งยังไม่ต้องกังวล
เรื่องบ้านหรือคนที่บ้านอีกด้วย

ลดโอกาสการติดเชื้อแทรกซ้อน
เมื่อเทียบกับการนอนพักฟื้นที่
โรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยที่นอนพักฟื้น
ที่โรงพยาบาลมีโอกาสติดเชื้อ
แทรกซ้อนมากถึง 10%

อยากใช้บริการต้องทำอย่างไร ?

แลกรับ บริการ OCEAN LIFE MY NURSE ผ่าน OCEAN CLUB APP
สามารถแลกรับได้ 2 รูปแบบ ดังนี้หรือ
ดาวน์โหลดเลย!
OCEAN CLUB APP


ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการกดแลกรับส่วนลดค่าบริการหรือ
แลกรับบริการ OCEAN LIFE MY NURSE
ผ่าน OCEAN CLUB APP

2. รอรับ SMS เพื่อยืนยันและรหัสการใช้สิทธิ์
6 หลัก จาก OCEAN LIFE ภายใน 3 วันทำการ

3. ติดต่อผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 062 425 5688

4. ผู้ใช้บริการแจ้งรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก
ที่ได้รับ ในข้อ 2. แก่ผู้ให้บริการ
OCEAN LIFE MY NURSE เพื่อใช้สิทธิ์

5. ผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE
จะทำการนัดหมายวันที่ที่จะจัดส่ง
ผู้ดูแลไปที่บ้านผู้ใช้บริการ

6. ผู้ใช้บริการรอรับการบริการที่บ้าน โดยผู้ดูแล
จะมาตามวันที่นัดหมายไว้กับ
ผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE

           
1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ Ocean Club Application เท่านั้น 2. เมื่อกดรับสิทธิ์ใน Ocean Club Application แล้ว จะมี SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์และรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน Ocean Club Application ภายใน 3 วันทำการ 3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์) 4. หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์แล้ว สามารถติดต่อผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2026 3844 หรือ 062 425 5688 เพื่อแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ทันที 5. ผู้ใช้บริการจะต้องนำรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก ที่ได้รับจาก SMS แจ้งแก่ผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าบริการ (ไม่จำกัดประเภทผู้ให้บริการ) โดยผู้ให้บริการจะต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือด้วยตนเอง 6. ใช้สิทธิ์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ 7. ในกรณีที่กดแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถขอคืนคะแนนหรือขอคืนสิทธิ์ได้ทุกกรณี 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10. เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) กำหนด Ocean Club Application เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์เท่านั้น 11. ทางบริษัทผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 12. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการ OCEAN LIFE MY NURSE เพิ่มเติม โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คืออะไร?คือ บริการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมและ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ไปดูแลคุณหรือ คนที่คุณรัก


นี่คือหนึ่งในบริการใหม่
ด้วยรักจากใจ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมให้บริการโดย
คลิกเพื่อดูขอบเขตการให้บริการแต่ละประเภท
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยพยาบาล
นักกายภาพบำบัด
ผู้ช่วยการพยาบาล
เหมาะกับใคร ?


ให้ OCEAN LIFE MY NURSE เป็นตัวช่วยให้กับ ผู้ป่วย
ที่ต้องการการดูเป็นพิเศษ หลังออกจากโรงพยาบาล
และกลับมา พักฟื้นที่บ้าน

การนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลอาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเสมอไป
ในเมื่อ บ้าน คือ สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการพักฟื้นและ
ผู้ป่วยไม่ต้องปรับตัวมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่คุ้นเคย
ดีอย่างไร ?เพราะคุณหรือคนที่คุณรักจะได้รับ
การดูแล จากผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วย
ประสบการณ์ ผ่านการสัมภาษณ์
ด้านทัศนคติและการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมแล้ว

ผู้ป่วยได้กลับมาพักฟื้น
อยู่ที่บ้าน จะไม่รู้สึกอึดอัดและไม่ต้อง
ปรับตัวมาก อีกทั้งยังไม่ต้องกังวล
เรื่องบ้านหรือคนที่บ้านอีกด้วย

ลดโอกาสการติดเชื้อแทรกซ้อน
เมื่อเทียบกับการนอนพักฟื้นที่
โรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยที่นอนพักฟื้น
ที่โรงพยาบาลมีโอกาสติดเชื้อ
แทรกซ้อนมากถึง 10%

อยากใช้บริการต้องทำอย่างไร ?

แลกรับ บริการ OCEAN LIFE MY NURSE ผ่าน OCEAN CLUB APP
สามารถแลกรับได้ 2 รูปแบบ ดังนี้หรือ
ดาวน์โหลดเลย!
OCEAN CLUB APP


ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการกดแลกรับส่วนลดค่าบริการหรือ
แลกรับบริการ OCEAN LIFE MY NURSE
ผ่าน OCEAN CLUB APP

2. รอรับ SMS เพื่อยืนยันและรหัสการ
ใช้สิทธิ์ 6 หลัก จาก OCEAN LIFE
ภายใน 3 วันทำการ

3. ติดต่อผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่หมายเลข 062 425 5688

4. ผู้ใช้บริการแจ้งรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก
ที่ได้รับ ในข้อ 2. แก่ผู้ให้บริการ
OCEAN LIFE MY NURSE เพื่อใช้สิทธิ์

5. ผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE
จะทำการนัดหมายวันที่ที่จะจัดส่ง
ผู้ดูแลไปที่บ้านผู้ใช้บริการ

6. ผู้ใช้บริการรอรับการบริการที่บ้าน
โดยผู้ดูแล จะมาตามวันที่นัดหมายไว้กับ
ผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ Ocean Club Application เท่านั้น
2. เมื่อกดรับสิทธิ์ใน Ocean Club Application แล้ว จะมี SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์และรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน Ocean Club Application ภายใน 3 วันทำการ
3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์)
4. หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์แล้ว สามารถติดต่อผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2026 3844 หรือ 062 425 5688 เพื่อแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ทันที
5. ผู้ใช้บริการจะต้องนำรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก ที่ได้รับจาก SMS แจ้งแก่ผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าบริการ (ไม่จำกัดประเภทผู้ให้บริการ) โดยผู้ให้บริการจะต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือด้วยตนเอง
6. ใช้สิทธิ์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์
7. ในกรณีที่กดแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถขอคืนคะแนนหรือขอคืนสิทธิ์ได้ทุกกรณี
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่ น ๆ ได้
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) กำหนด Ocean Club Application เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
11. ทางบริษัทผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการ OCEAN LIFE MY NURSE เพิ่มเติม โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คืออะไร?


คือ บริการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมและ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ ไปดูแลคุณหรือคนที่คุณรัก

นี่คือหนึ่งในบริการใหม่ ด้วยรักจากใจ
OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต

พร้อมให้บริการโดย
คลิกเพื่อดูขอบเขตการให้บริการแต่ละประเภท
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยพยาบาล
นักกายภาพบำบัด
ผู้ช่วยการพยาบาล
เหมาะกับใคร ?


ให้ OCEAN LIFE MY NURSE เป็นตัวช่วยให้กับ ผู้ป่วย ที่ต้องการการดูเป็นพิเศษ หลังออกจากโรงพยาบาล และกลับมา พักฟื้นที่บ้าน

การนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลอาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเสมอไป ในเมื่อ บ้าน คือ สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการพักฟื้นและ ผู้ป่วยไม่ต้องปรับตัวมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่คุ้นเคย
ดีอย่างไร ?


เพราะคุณหรือคนที่คุณรักจะได้รับ
การดูแล จากผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วย
ประสบการณ์ ผ่านการสัมภาษณ์
ด้านทัศนคติและการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมแล้ว

ผู้ป่วยได้กลับมาพักฟื้น
อยู่ที่บ้าน จะไม่รู้สึกอึดอัดและไม่ต้อง
ปรับตัวมาก อีกทั้งยังไม่ต้องกังวล
เรื่องบ้านหรือคนที่บ้านอีกด้วย

ลดโอกาสการติดเชื้อแทรกซ้อน
เมื่อเทียบกับการนอนพักฟื้นที่
โรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยที่นอนพักฟื้น
ที่โรงพยาบาลมีโอกาสติดเชื้อ
แทรกซ้อนมากถึง 10%

อยากใช้บริการต้องทำอย่างไร ?


แลกรับ บริการ OCEAN LIFE MY NURSE ผ่าน OCEAN CLUB APP
สามารถแลกรับได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

หรือ

ดาวน์โหลดเลย!
OCEAN CLUB APP


ขั้นตอนการใช้บริการ


1. ผู้ใช้บริการกดแลกรับส่วนลดค่าบริการหรือ แลกรับบริการ OCEAN LIFE MY NURSE ผ่าน OCEAN CLUB APP

2. รอรับ SMS เพื่อยืนยันและรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก จาก OCEAN LIFE ภายใน 3 วันทำการ

3. ติดต่อผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 062 425 5688

4. ผู้ใช้บริการแจ้งรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก ที่ได้รับ ในข้อ 2. แก่ผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE เพื่อใช้สิทธิ์

5. ผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE จะทำการนัดหมายวันที่ที่จะจัดส่ง ผู้ดูแลไปที่บ้านผู้ใช้บริการ

6. ผู้ใช้บริการรอรับการบริการที่บ้าน โดยผู้ดูแล จะมาตามวันที่นัดหมายไว้กับ ผู้ให้บริการ OCEAN LIFE MY NURSE

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ Ocean Club Application เท่านั้น
2. เมื่อกดรับสิทธิ์ใน Ocean Club Application แล้ว จะมี SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์และรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน Ocean Club Application ภายใน 3 วันทำการ
3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์)
4. หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์แล้ว สามารถติดต่อผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2026 3844 หรือ 062 425 5688 เพื่อแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ทันที
5. ผู้ใช้บริการจะต้องนำรหัสการใช้สิทธิ์ 6 หลัก ที่ได้รับจาก SMS แจ้งแก่ผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าบริการ (ไม่จำกัดประเภทผู้ให้บริการ) โดยผู้ให้บริการจะต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือด้วยตนเอง
6. ใช้สิทธิ์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์
7. ในกรณีที่กดแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถขอคืนคะแนนหรือขอคืนสิทธิ์ได้ทุกกรณี
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่ น ๆ ได้
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) กำหนด Ocean Club Application เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
11. ทางบริษัทผู้ให้บริการ (บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการ OCEAN LIFE MY NURSE เพิ่มเติม โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)