Thai Rent a Car | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

Thai Rent a Car

Contact Center โทร.1647
เว็บไซต์ : www.thairentacar.com


ชื่อกิจกรรม : แลกรับรหัสส่วนลด สำหรับค่าเช่ารถ (รายวัน/รายเดือน) จาก ThaiRent a Car ผ่านทาง Ocean Club Application เท่านั้น

รายละเอียดกิจกรรม : ใช้ OCHI COIN 100 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลดสำหรับเช่ารถยนต์ทางเว็บไซต์ : www.thairentacar.com

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ของรางวัล :
1. 
รหัสส่วนลดสำหรับเช่ารถยนต์แบบรายวัน เริ่มต้น 490 บาท/วัน ทางเว็บไซต์ : www.thairentacar.com
2รหัสส่วนลดสำหรับเช่ารถยนต์แบบรายเดือน เริ่มต้น 9,999 บาท/เดือน ทางเว็บไซต์ :  www.thairentacar.com

รุ่นรถ ราคา (Excluding vat)
Nissan Almera /Toyota Yaris or Similar 490 บาท/วัน
Toyota Fortuner or similar  1,090 บาท/วัน

*หมายเหตุ : ราคาข้างต้นยังไม่ประกัน SLDW และ PLDW และภาษี

รุ่นรถ ราคา (Excluding vat)
Nissan Almera /Toyota Yaris or Similar 9,990 บาท/เดือน

*หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมประกัน SLDW และ PLDW แล้ว แต่ยังไม่รวมภาษี

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
1. 
สำหรับผู้ใช้ Ocean Club Application ระดับ Regular, Bronze, Silver, Gold และPlatinum  เท่านั้น
2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่
   
>> iOS : https://apple.co/3aOPXcS
   
>> Android : https://bit.ly/3knn5eT

วิธีการร่วมกิจกรรม
1. เข้าใช้งาน Ocean Club Application 
2. กดที่เมนู “สิทธิประโยชน์” 
3. เข้าเมนูย่อย “ไลฟ์สไตล์”
4. กด “รับสิทธิ์” ใช้ OCHI COIN 100 เหรียญ สำหรับ แลกรับรหัสส่วนลด ค่าเช่ารถยนต์แบบรายวัน หรือ ค่าเช่ารถยนต์แบบรายเดือน เท่านั้น
5. นำรหัสส่วนลด ที่ได้รับ ไปกรอกที่หน้าเว็บไซต์ : www.thairentacar.com เพื่อเช่ารถยนต์ ตามที่กำหนดเท่านั้น

*เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น

2. จำกัด 1,000 รหัสส่วนลด หรือจนกว่ารหัสส่วนลดจะหมด แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน เท่านั้น

3. รหัสส่วนลดจะต้องใช้รหัสส่วนลดดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะใช้รหัสส่วนลดไม่ได้ 

4. ลูกค้าต้องชำระค่าเช่ารถด้วยบัตรเครดิต ผ่านเว็บไซต์ www.thairentacar.com  หรือ หน้าเคาน์เตอร์ไทยเร้นท์อะคาร์ทุกสาขา

5. เมื่อกดแลกรับรหัสส่วนลด ผ่านทาง Ocean Club Application แล้วใช้ OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี ก่อนกดแลกรับรหัสส่วนลด กรุณาตรวจสอบ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการกดแลกรับของรางวัลให้เข้าใจโดยละเอียด

6. หากทำรหัสส่วนลดสูญหาย หรือลบข้อความไม่สามารถขอรหัสส่วนลดทดแทน และไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี

7. กรณีใช้บริการมากกว่า 7 วัน ฟรีค่าบริการคืนต่างสาขา ; กรณีเช่าน้อยกว่า 7 วัน จะมีค่าธรรมเนียมตามระยะทาง

8. สำหรับราคาเช่ารถ จะไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมอุปกรณ์ค่าเช่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ

9. สำหรับวันหยุดนขัตฤกษตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ก.ค. 64 ลูกค้าผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเพิ่ม จำนวน 500 บาทต่อวัน

*เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

7. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 และ ทป.104/2544

8. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ

11. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

12. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น

13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับทางผู้ให้บริการ ไทยเร้นท์อะคาร์ ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Contact Center โทร. 1647 หรือ www.thairentacar.com

14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

*เงื่อนไขความคุ้มครอง กรณีเกิดอุบัติเหตุ
1. ประกันประเภท SLDW : Super Loss Damage Waiver     ประกันคุ้มครองความเสียหายบางประเภท ไม่รวม ความเสียหายภายในตัวรถยนต์ยางรถยนต์กระจกหน้ารถอุปกรณ์เสริม และ กุญแจหรือเอกสารสำคัญของรถยนต์หาย เป็นต้น
2. ประกันประเภท PLDW : Premium Loss Damage Waiver  ประกันคุ้มครองความเสียหายกับตัวรถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดกับ ยางรถยนต์ และ กระจกรถยนต์ ไม่รวม ความเสียหายภายในตัวรถยนต์อุปกรณ์เสริม และ กุญแจหรือเอกสารสำคัญของรถยนต์หาย เป็นต้น

*หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เช่ารถที่ไม่ได้ซื้อประกันค่าเสียหายส่วนแรก SLDW หรือ PLDW และเกิดอุบัติเหตุ โดย ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ อุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี  (สำหรับรถ ไซส์ SS, ES, S, M, L, XL ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.