SUPERSPORTS | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

SUPERSPORTS

ชื่อกิจกรรม : แลกรับรหัสส่วนลด Supersports ผ่าน Ocean Club Application เท่านั้น 
รายละเอียดกิจกรรม : ใช้ Ochi Coin 200 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบ 1,800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้าน SUPERSPORTS ทุกสาขา
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ของรางวัล : รหัสส่วนลด มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบ 1,800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้าน SUPERSPORTS ทุกสาขา
คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
1. สำหรับผู้ใช้ Ocean Club Application เท่านั้น
2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที
     >>  iOS คลิก : https://apple.co/3kFu6rJ
        >>  Android คลิก : https://bit.ly/3b7NvOL

วิธีการร่วมกิจกรรม
1. เข้าใช้งาน Ocean Club Application เท่านั้น
2. กดที่เมนู “สิทธิประโยชน์” 
3. เข้าเมนูย่อย “ไลฟ์สไตล์”
4. กด “รับสิทธิ์” ใช้ OCHI COIN 200 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลด มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบ 1,800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้าน SUPERSPORTS ทุกสาขา
5. นำรหัสส่วนลด ที่ได้รับ แสดงต่อพนักงานผู้ให้บริการทุกครั้ง ก่อนการชำระเงิน

*เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น
2. กดแลกรับรหัส ได้ภายใน วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น จำกัด 10,000 รหัสส่วนลด หรือจนกว่ารหัสส่วนลดจะหมด แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดย 1 ผู้ใช้ Ocean Club Application ต่อ 1 รหัสส่วนลด/เดือน
3. 
รหัสส่วนลดจะหมดอายุภายใน 60 นาที หลังจากกดแลกรับรหัส ซึ่งระบบจะแสดงเวลานับถอยหลัง ตั้งแต่ได้รับรหัสส่วนลด ต้องใช้รหัสส่วนลด ภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะใช้รหัสส่วนลดไม่ได้ 
4. 
เมื่อกดแลกรับรหัสส่วนลด ผ่านทาง Ocean Club Application แล้วใช้ OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี ก่อนกดแลกรับรหัสส่วนลด กรุณาตรวจสอบ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการกดแลกรับของรางวัลให้เข้าใจโดยละเอียด
5. 
หากทำรหัสส่วนลดสูญหาย หรือลบข้อความไม่สามารถขอรหัสส่วนลดทดแทน และไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี
6. 
ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่  ทป.4/2528 และ ทป.104/2544

*เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
2. 
ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง
4. 
ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
5. 
บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. 
บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
7. 
ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8. 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
9. 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
10. 
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. 
เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
12. 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ให้บริการ Supersports ได้ที่ Web-site : www.supersports.co.th
13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.