แลกรับชุดตรวจ Standard Q Rapid Covid-19 Antigen Test มูลค่า 360 บาท | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

แลกรับชุดตรวจ Standard Q Rapid Covid-19 Antigen Test มูลค่า 360 บาท

รายละเอียดกิจกรรม : ใช้ OCHI COIN 4,500 เหรียญ แลกรับชุดตรวจ Standard Q Rapid covid-19 Antigen Test มูลค่า 360 บาท
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำกัดจำนวนของรางวัล 50 ชิ้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
ของรางวัล :  ชุดตรวจ Standard Q Rapid covid-19 Antigen test มูลค่า 360 บาท

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
1. สำหรับสมาชิก Ocean Club Application เท่านั้น
2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่
   >> iOS คลิก : https://apple.co/3zr7b9t
   >> Android คลิก : https://bit.ly/3iG19el

วิธีการร่วมกิจกรรม
1. เข้าใช้งาน Ocean Club Application เท่านั้น
2. กดที่เมนู “สิทธิประโยชน์”
3. เข้าเมนูย่อย “ช้อปปิ้ง”
4. กด เลือกของรางวัล “ชุดตรวจ Standard Q Rapid covid-19 Antigen Test มูลค่า 360 บาท”
5. กด “รับสิทธิ์” 
ใช้ OCHI COIN 4,500 เหรียญ แลกรับชุดตรวจ Standard Q Rapid covid-19 Antigen Test มูลค่า 360 บาท

! เงื่อนไขการรับของรางวัล 
1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด
2. เข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำกัดจำนวนของรางวัล 50 ชิ้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
3. จำกัดของรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลตลอดกิจกรรมนี้
4. เมื่อกดแลกรับของรางวัลผ่านทาง Ocean Club Application แล้ว OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี หรือขอคืนของรางวัลทุกกรณี ก่อนกดแลกรับของรางวัล กรุณาตรวจสอบ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการแลกรับของรางวัลให้เข้าใจโดยละเอียด
5. บริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน 60 วันทำการ หลังจากกดแลกรับของรางวัล

! เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป
1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง
4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่าย  หรือใช้ในการพาณิชย์
5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดตรวจ Standard Q Rapid covid-19 Antigen test ติดต่อร้านขายยา P&F สมูทไลฟ์ สาทร โทร 0 2235 0858
13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.