แลกรับรหัสส่วนลด Shopee มูลค่า 50 บาท

ไลฟ์สไตล์

ระยะเวลา

7 มิ.ย.-30 พ.ย. 2565

ติดต่อ

โทร 0 2207 8888

ใช้ OCHI COIN

500 เหรียญ

รายละเอียด

 

สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร  กดแลกรับรหัสส่วนลด Shopee มูลค่า 50 บาท ผ่าน OCEAN CLUB APP (จำนวน 100 รางวัล)

*หมายเหตุ รหัสส่วนลดที่ได้รับนำไปใส่ใน Shopee Application และสามารถใช้รหัสส่วนลดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น 

 

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 1. สำหรับสมาชิก OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี OCEAN CLUB APP สามารถดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP ได้ที่
  >> iOS คลิก : https://apple.co/3lPFGBW
  >> Android คลิก : https://bit.ly/3LSbi4p

 

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. เข้าใช้งาน OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. กดที่เมนู “สิทธิประโยชน์”
 3. กดไปยังเมนูย่อย “ไลฟ์สไตล์”
 4. ใช้ OCHI COIN 500 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลด Shopee มูลค่า 50 บาท
 5. นำรหัสส่วนลดจากการกดแลกรับ ไปใช้ผ่าน Shopee Application เท่านั้น

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
 3. เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น ของรางวัลจำกัด 100 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 4. จำกัด 1 รหัส /ท่าน เท่านั้น และสามารถใช้รหัสส่วนลดได้เฉพาะ Shopee Application เท่านั้น (จำกัดจำนวน 100 รหัส)
 5. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสส่วนลดในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น (จำกัดการใช้รหัสส่วนลด 1 ครั้ง/บัญชี/เครื่อง)
 6. รหัสส่วนลดสามารถนำไปใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ *ยกเว้นตั๋วและบัตรกำนัล เกมดิจิตอลและบัตรเติมเกม ทองคำแท่งและทองคำแผ่น หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 7. รหัสส่วนลด Shopee แทนเงินสดมูลค่า 50 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ) และนำรหัสส่วนลดที่ได้รับไปใส่ใน Shopee Application เท่านั้น และสามารถใช้รหัสส่วนลดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น ศึกษารายละเอียดได้ที่ คลิก https://bit.ly/3MraDXI
 8. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งและไม่สามารถเก็บมูลค่าที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ ในกรณีที่ใช้ไม่เต็มมูลค่าสวนลด
 9. เมื่อกดแลกรับรหัสส่วนลด หรือ โปรโมชั่นพิเศษ ผ่านทาง OCEAN CLUB APP แล้ว OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN หรือขอคืนของรางวัลทุกกรณี ก่อนกดแลกรับของรางวัลกรุณาตรวจสอบและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการกดแลกรับของรางวัลให้เข้าใจโดยละเอียด
 10. หากรหัสส่วนลดดังกล่าวหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้ ไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน และไม่สามารถขอคืนของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 11. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 12. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0 - 2017 - 8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ