แลกรับรหัสส่วนลด Robinhood ผ่าน Ocean Club Application | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

แลกรับรหัสส่วนลด Robinhood ผ่าน Ocean Club Application

 • รายละเอียดกิจกรรม : 1. ใช้ Ochi Coin 550 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลด มูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่าน Robinhood (เฉพาะระดับ Bronze, Silver, Gold และ Platinum เท่านั้น
                       
  2. ใช้ Ochi Coin 1,500 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลด มูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่าน Robinhood (เฉพาะระดับ Regular, เท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม : วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ของรางวัล :  รหัสส่วนลด เมื่อสั่งอาหารผ่าน Robinhood มูลค่า 50 บาท
 • คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
  1. สำหรับสมาชิก Ocean Club Application (ระดับ Regular,
  Bronze, Silver, Gold และ Platinum เท่านั้น)
  2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่

  >> iOS คลิก : https://apple.co/3e1Q9Xh
  >> Android คลิก : https://bit.ly/36qpIpW

วิธีการร่วมกิจกรรม

1. เข้าใช้งาน Ocean Club Application เท่านั้น
2. กดที่เมนู “สิทธิประโยชน์”
3. เข้าเมนูย่อย “ไลฟ์สไตล์”
4. กด “รับสิทธิ์” เพื่อแลกรับรหัสส่วนลด มูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่าน Robinhood โดยใช้ OCHI COIN ดังนี้
   4.1 สมาชิก Ocean Club Application (ระดับ Bronze, Silver, Gold และPlatinum เท่านั้น) ใช้ OCHI COIN 550 เหรียญ
   4.2 สมาชิก Ocean Club Application (ระดับ Regular เท่านั้น) ใช้ OCHI COIN 1,500 เหรียญ
5. นำรหัสส่วนลดที่ได้รับนำไปกรอกใส่ ผ่าน Robinhood Application

*เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น

2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ตลอดระยะเวลากิจกรรม หรือจนกว่ารหัสจะหมด แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

3. จำกัดการแลกรับรหัสส่วนลด จำกัด 1 รหัส/เดือน/หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มจำนวน 

4. เมื่อกดแลกรหัสผ่านทาง Ocean Club Application แล้ว OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN หรือขอคืนรหัสทุกกรณี ก่อนกดแลกรหัส กรุณาตรวจสอบ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการกดแลกรหัสส่วนลดให้เข้าใจโดยละเอียด

5. รหัสส่วนลด มูลค่า 50 บาท สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น และในกรณีที่ใช้ไม่เต็มมูลค่าสวนลด จะเก็บมูลค่าที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปไม่ได้

6. รหัสสามารถใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด เท่านั้น

8. รหัสที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในทุกกรณี

9. หากรหัสหมดอายุ สูญหายไม่สามารถขอรหัสทดแทน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

*เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ

9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ให้บริการ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564

11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

#Oceanlifepage #รักคือพลังของชีวิต #OCEANCLUBAPP

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.