แลกรับรหัสส่วนลด Office Mate ผ่าน Ocean Club Application | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

แลกรับรหัสส่วนลด Office Mate ผ่าน Ocean Club Application

รายละเอียดกิจกรรม : ใช้ Ochi Coin 150 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลด สำหรับ ช้อป ผ่าน www.officemate.co.th หรือ Officemate Mobile App

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2564

ของรางวัล : รหัสส่วนลด Office Mate มูลค่า 150 บาท  จำนวน 2,000 รางวัล

1. สำหรับ ช้อปผ่าน OfficeMate Website หรือ Officemate Mobile App (เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาท ขึ้นไป/ยอดการสั่งซื้อ)

2. ส่วนลดโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมสินค้าประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร ทุกขนาด ทุกชนิด,เครื่องพิมพ์ทุกชนิด, หมึกพิมพ์ โทนเนอร์ทุกชนิด, สินค้ากลุ่ม Market Place (สินค้าที่มีรหัสขึ้นต้น ด้วย OFMYและ MKP) และสินค้า best dealsไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้กับค่าจัดส่งสินค้าได้

3. เงื่อนไขรายละเอียดและขั้นตอนการใช้รหัสส่วนลด เป็นไปตามผู้ให้บริการ Office Mate กำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3yYpRh5 หรือ โทร.1281

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

1. สำหรับผู้ใช้ Ocean Club Application เท่านั้น
2. 
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่
    
>> iOS คลิก : https://apple.co/2W62gNi
     >> Android คลิก : https://bit.ly/3xXb055

วิธีการร่วมกิจกรรม

1. เข้าใช้งาน Ocean Club Application เท่านั้น
2. 
กดที่เมนู “สิทธิประโยชน์”       
3. เข้าเมนูย่อย “ไลฟ์สไตล์”  
4. กด “รับสิทธิ์” ใช้ OCHI COIN 150 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลด มูลค่า 150 บาท สำหรับ ช้อปผ่าน OfficeMate Website หรือ 
OfficeMate Mobile App ตั้งแต่ มูลค่า 1,500 บาท ขึ้นไป /ยอดการสั่งซื้อ
5. 
นำรหัสส่วนลด ที่ได้รับ กรอกผ่านทาง ผู้ให้บริการ ผ่าน OfficeMate Website คลิก : www.officemate.co.th หรือ Officemate Mobile App ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น

2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของรางวัลจำกัด 2,000 รางวัลหรือจนกว่า ของรางวัลจะหมด แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

3. ของรางวัลจำกัด 1 รางวัล/ท่าน/เดือน เท่านั้น

4. เมื่อกดแลกรับของรางวัล ผ่านทาง Ocean Club Application แล้วใช้ OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี ก่อนกดแลกรับของรางวัล กรุณาตรวจสอบ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการกดแลกรับของรางวัลให้เข้าใจโดยละเอียด

5. หากทำของรางวัลสูญหาย หรือลบข้อความไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน และไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี

6. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม จะไม่ได้รับเงินทอน  หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง

7. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้น กับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทฯที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

8. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น

9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ให้บริการ ศูนย์บริการลูกค้าออฟฟิศเมท โทร.1281 หรือ E-mail: [email protected]

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้นห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรม ทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้  ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ

9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.