แลกรับรหัสส่วนลด MK มูลค่า 100 บาท

อาหาร

ระยะเวลา

1 เม.ย.-30 ก.ย. 2565

ติดต่อ

โทร 0 2207 8888

ใช้ OCHI COIN

1,100 เหรียญ

รายละเอียด

 

 

สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ดาวน์โหลด OCEAN CLUB APPLICATION แลกรับรหัสส่วนลด MK ผ่าน OCEAN CLUB APPLICATION

ใช้ OCHI COIN 1,100 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลด MK มูลค่า 100 บาท

หมายเหตุ
* บัตร E-Voucher สามารถใช้ได้ที่ร้านเอ็มเคทุกสาขา และสามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกเอ็มเคได้
** จำกัด 2 สิทธิ์ / คน / เดือน
*** บัตร E-Voucher ไม่สามารถใช้กับบริการเดลิเวอรี่ได้

 

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่เป็นสมาชิก OCEAN CLUB APPLICATION เท่านั้น
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี OCEAN CLUB APPLICATION สามารถดาวน์โหลด OCEAN CLUB APPLICATION ได้ที่
  >> iOS คลิก : https://apple.co/3M1oxR8
  >> Android คลิก : https://bit.ly/3FtX8ok

 

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. เข้าใช้งาน OCEAN CLUB APPLICATION เท่านั้น
 2. กดที่เมนู “สิทธิประโยชน์”
 3. เข้าเมนูย่อย “อาหาร”
 4. กด “รับสิทธิ์” ใช้ OCHI COIN 1,100 เหรียญ เพื่อแลกรับรหัสส่วนลด MK มูลค่า 100 บาท
 5. นำของรางวัล ที่ได้รับไปใช้ ตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด เท่านั้น

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
 2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
 3. สำหรับบัตร E-Voucher MK สามารถใช้ได้ที่ร้านเอ็มเคทุกสาขา และสามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกเอ็มเคได้
 4. สำหรับบัตร E-Voucher MK ไม่สามารถใช้กับบริการเดลิเวอรี่ได้
 5. สำหรับบัตร E-Voucher MK ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการใช้ต่อบิล
 6. ท่านสามารถใช้บัตร E-Voucher รับบริการร่วมกับการชำระค่าอาหารด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้
 7. เมื่อใช้บัตร E-Voucher MK ชำระค่าอาหารต้องใช้จนครบวงเงินที่ระบุไว้ด้านหน้าบัตร E-Voucher ภายในครั้งเดียว บริษัทฯ จะไม่ทอนมูลค่าที่เหลือในวงเงินนั้นไม่ว่าในกรณีใด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ E-Voucher ที่ได้มาจากการจับภาพหน้าจอ (screen capturing)
 9. ของรางวัลสามารถใช้ภายในระยะเวลา และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น
 10. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
 11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ