Gaga Attitude In A Cup แลกรหัสอัพไซส์

อาหาร

ระยะเวลา

15 มิ.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2566

ติดต่อ

โทร 0 2207 8888

ใช้ OCHI COIN

100 เหรียญ

รายละเอียด

 

เพียงใช้ OCHI COIN 100 เหรียญ แลกรับรหัสอัพไซส์ สำหรับเมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ Overload  มูลค่า 15 บาท จำนวน 1,000 รางวัล

จากร้านกาก้า แอคทิทูด อิน อะ คัพ (Gaga Attitude In A Cup) โดยแสดงรหัสอัพไซส์กับทางพนักงานผู้ให้บริการก่อนชำระเงิน

หมายเหตุ
• สำหรับรับบริการที่ร้าน เท่านั้น
• ไม่สามารถสั่งแบบ No Ice หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
• เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ดังนี้ : เซ็นทรัลเวิลด์, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, เซ็นทรัลเวสต์เกต, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า,  เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, เอ็มควอเทียร์, อนุสาวรีย์ชัยฯ, เดอะมอลล์ บางกะปิ, สยามสแควร์วัน, ไอคอนสยาม, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, เมกา บางนา, แฟชั่นไอส์แลนด์, G Tower, ซีคอนสแควร์ บางแค, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์,     ลิตเติ้ล วอล์ค บางนา, เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3, เมืองเอก, หลักสี่ เท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่เป็นสมาชิก OCEAN CLUB APP เท่านั้น

 1. สำหรับสมาชิก OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี OCEAN CLUB APP สามารถดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP ได้ที่
  >> iOS คลิก : https://apple.co/3MSBrAW
  >> Android คลิก : https://bit.ly/3sg3Bhu

 

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. เข้าใช้งาน OCEAN CLUB APPLICATION เท่านั้น
 2. กดที่เมนู “สิทธิประโยชน์”
 3. เข้าเมนูย่อย “อาหาร”
 4. กด “รับสิทธิ์” ใช้ OCHI COIN 100 เหรียญ แลกรับรหัส อัพไซส์ สำหรับเมนูซิกเนเจอร์ Overload ร้านกาก้า แอคทิทูด อิน อะ คัพ (Gaga Attitude In A Cup)
 5. นำรหัสดังกล่าวที่ได้รับ ไปใช้ตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการตามกำหนด

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
 2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 ของรางวัลจำกัด 1,000 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 3. ของรางวัลจำกัด 1 รางวัล/ท่าน/วัน
 4. เมื่อกดแลกรับของรางวัลผ่านทาง OCEAN CLUB APPLICATION แล้ว OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN หรือขอคืนของรางวัลทุกกรณี ก่อนกดแลกรับของรางวัลกรุณาตรวจสอบและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการกดแลกรับของรางวัลให้เข้าใจโดยละเอียด
 5. ของรางวัลจะหมดอายุภายใน60 นาที หลังจากกดแลกรับของรางวัล ซึ่งระบบจะแสดงเวลานับถอยหลัง นับตั้งแต่ได้รับของรางวัล โดยต้องใช้ของรางวัลแสดงต่อพนักงานผู้ให้บริการ ภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะใช้ของรางวัลไม่ได้
 6. หากของรางวัลหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้ ไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน และไม่สามารถขอคืนของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 7. ต้องแสดงของรางวัล ต่อพนักงานผู้ให้บริการภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้ของรางวัลไม่สามารถนำมาใช้ได้
 8. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
 9. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
 10. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทฯที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ