Chatrium Hotels & Residences | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

Chatrium Hotels & Residences

Chatrium Hotels & Residences 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ Ocean Club Application แลกรับส่วนลดสำหรับห้องพักและห้องอาหาร จำนวน 4 แห่ง ตามที่กำหนด เท่านั้น

Download Ocean Club Application 

   >> ios      คลิก :  https://apple.co/2XU40Xm
   >> Android คลิก : https://bit.ly/3bLMr3Q

 

ห้องพัก

1. Chatrium Hotel Riverside Bangkok กรุงเทพฯ
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. Chatrium Residence Sathon Bangkok กรุงเทพฯ 
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. Emporium Suites by Chatrium กรุงเทพฯ
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. Chatrium Golf Resort Soi Dao Chanthaburi จ.จันทบุรี
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ห้องอาหาร 

1. Chatrium Hotel Riverside Bangkok กรุงเทพฯ ห้องอาหาร River Barge Restaurant
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก 

2. Chatrium Residence Sathon Bangkok กรุงเทพฯ ห้องอาหาร Albricias Restaurant
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. Emporium Suites by Chatrium กรุงเทพฯ ห้องอาหาร The Emoria Restaurant
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. Chatrium Golf Resort Soi Dao Chanthaburi จ.จันทบุรี ห้องอาหาร Soi Dao Restaurant
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


เงื่อนไขระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 31 ต.ค. 64

สำหรับผู้ใช้ Ocean Club Application เท่านั้น

* สิทธิพิเศษนี้ต้องจองผ่าน https://www.chatrium.com/chatrium  โปรดระบุรหัส“ ……………” เพื่อจองโดยตรงบนเว็บไซต์ เท่านั้น

* จำกัด 1 ท่าน/2 สิทธิ์ เท่านั้น

* ต้องสำรองห้องพักและห้องอาหารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือประโยชน์อื่นได้

* ใช้ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดต่อเนื่อง และช่วงเทศกาล)

* ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

* ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์

* สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

* Ocean Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียด หรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองห้องพัก การใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด Ocean Club เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์เท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม โทร. 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุด

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.