ไทยเทอเรส (Thai Terrace)

อาหาร

ระยะเวลา

15 มิ.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2566

ติดต่อ

โทร 0 2207 8888

รับส่วนลด

10% เมื่อทานอาหารครบ 800 บาท

รายละเอียด

พิเศษ สำหรับลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB รับส่วนลด ร้านไทยเทอเรส (Thai Terrace) 10% เมื่อทานอาหารครบ 800 บาท ขึ้นไป

 

พิเศษ สำหรับลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB รับส่วนลด ร้านไทยเทอเรส (Thai Terrace) 10% เมื่อทานอาหารครบ 800 บาท ขึ้นไป

(เฉพาะอาหารราคาปกติ และรับประทานที่ร้านเท่านั้น) เพียงแสดงบัตรสมาชิก OCEAN CLUB พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน กับพนักงานผู้ให้บริการก่อนชำระเงิน

หมายเหตุ
• เฉพาะอาหารราคาปกติ และรับประทานที่ร้านเท่านั้น
• เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ดังนี้ : สาขา เซ็นทรัล ชิดลม, สาขา เซ็นทรัล บางนา, สาขา เซ็นทรัล พระราม 2, สาขา โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์, สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว, สาขา เทอร์มินอล 21 อโศก, สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, สาขา เซ็นทรัล ศาลายา, สาขา รพ.ศิริราช, สาขา รพ.วิภาวดี, สาขา รพ.พระรามเก้า

 

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 1. สำหรับสมาชิก OCEAN CLUB เท่านั้น
 2. สมาชิก OCEAN CLUB หากยังไม่มี Virtual Card สามารถลงทะเบียนขอรับ Virtual Card ผ่าน OCEAN CLUB APPLICATION ดังนี้
  2.1. Download OCEAN CLUB APPLICATION ได้ที่
  >> iOS คลิก : https://apple.co/3LVKO2H
  >> Android คลิก : https://bit.ly/3OUU0pU
  2.2. โดย Login เพื่อรับ Virtual Card ผ่าน เมนูตัวเลือก > Register for Customer > ไปยังเมนู ประกันรายบุคคล > บัตรโอเชี่ยนคลับการ์ด

 

วิธีการร่วมกิจกรรม

แสดงบัตรสมาชิก OCEAN CLUB (บัตรสมาชิก OCEAN CLUB Card หรือVirtual Card บน OCEAN CLUB APPLICATION) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนกับพนักงานผู้ให้บริการก่อนชำระเงิน

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
 2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 เท่านั้น
 3. ของรางวัลจำกัด 1 รางวัล/ท่าน/วัน
 4. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
 5. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
 6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทฯที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ